Vår policy gällande kommentarer på vår webb eller i våra kanaler på sociala medier

Hos oss är alla som är intresserade av skogsbruk välkomna att diskutera relaterade frågor. Det är inte tillåtet att gå till personpåhopp. Kommentarerna ska vara skrivna i god ton och handla om ämnet i artikeln. Föreningen Skogen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som vi bedömer är kränkande eller stötande, är brottsliga, är "spammande", inte håller sig till ämnet eller bryter mot lagstiftningen kring personuppgifter. Vi förbehåller oss också rätten att blockera användare som vid upprepade tillfällen inte håller sig till våra förhållningsregler.