Välkommen till Skogens dag i riksdagen 2021

Medverkande politiker

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna, Peter Helander, riksdagsledamot, Centern. Maria Gardfjell, riksdagsledamot, Miljöpartiet, Isak From, riksdagsledamot, Socialdemokraterna, medverkar på Skogens dag i riksdagen tillsammans med befattningshavare i skogssektorn. 

Skogens dag i Sveriges riksdag arrangerades första gången 2016. Skogens dag i riksdagen är ett möte mellan politiker, skogsägare och skogens organisationer och företag.

Skogens dag i riksdagen arrangeras av Kristdemokraterna och Föreningen Skogen. Årets arrangemang sker digitalt – och du kan vara med oavsett var du bor!

Programmet för Skogens dag i riksdagen tar sin utgångspunkt i remissvaren till Skogsutredningen. Vi har därför i år med oss både riksdagsledamöter och representanter från sektorn.  

Årets panel:
Magnus Oscarsson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Peter Helander, riksdagsledamot, Centern 
Maria Gardfjell, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Isak From, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen 
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna 
Paul Christensson, ordförande, LRF Skogsägarna
Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen

Moderator: Erik Petré, Petré Consulting AB

När: torsdag den 20 maj
Tid: 13.00-15.00 
Plats: Zoom

Anmäl dig här (externt länk) >>


Hålltider och program - Skogens dag i riksdagen - 20 maj 2021

12.45 Digital insläpp via Zoom startar
13.00 Välkommen till Skogens dag i riksdagen 2021
Magnus Oskarsson, Kristdemokraterna och Bengt Ek, Föreningen Skogen
13.15 Panel och diskussion - Skogsutredningen
Moderator: Erik Petré
14.00 Digital paus
14.05 Panel och diskussion - Skogsutredningen
Moderator: Erik Petré
14.55 Sammanfattning
15.00 Avslutning

Programmet preliminärt och är publicerat med ungefärliga hålltider. 

Bild för David Persson
David Persson
Medlem- och marknadsansvarig