Välkommen till SKOGEN och SKOGEN Skogsteknik

Ett plus ett blir tre när Tidningen Skogsteknik och SKOGEN går samman. Nu får du båda tidningarnas bevakning av skogsteknik och andra entreprenörsfrågor – plus allt det andra i SKOGEN: Virkesmarknad och skogsekonomi, skogsskötsel, debatt, arbetsmarknad, skogsbrukets människor och mycket, mycket annat. 

Hur påverkas du? 

För dig som enbart prenumererar på Tidningen Skogsteknik 
För dig som är betalande prenumerant av Tidningen Skogsteknik kommer det innebära att du får tidningen SKOGEN Skogsteknik + SKOGEN i din prenumeration utan extra kostnad tills din avtalade prenumerationsperiod löper ut. 

För dig som prenumererar på Tidningen Skogsteknik och SKOGEN 

För dig som är betalande prenumerant på tidningen SKOGEN och Tidningen Skogsteknik kommer det innebär att vi förlänger din prenumeration av tidningen SKOGEN, och du under hela denna period även får SKOGEN Skogsteknik.  

Bild för David Persson
David Persson
Medlem- och marknadsansvarig