Välkommen på exkursioner tillsammans med Skogshistoriska Sällskapet

Exkursion 1:
50 års verksamhet i Siljansfors Skogsmuseum

Vi börjar inomhus med en presentation av skogsmuseer och skogliga kulturarv i allmänhet och Siljansfors Skogsmuseum i synnerhet. Vi berättar även om Siljansfors Järnbruk. Resten av dagen tittar vi på friluftsmuseet, våra tre utställningshallar, ånglokomobilen med cirkelsågverk från 1920-talet, samt lämningar efter Siljansfors Järnbruk.

När: Lördag den 27 augusti 2022 kl. 09.30-15.00
Samling: Siljansfors Skogsmuseum.
Kaffe serveras från kl. 09.00.
Hitta hit: Intill väg E45, 18 km från Mora i riktning mot Malung.

Exkursionsvärdar: Skogshistoriska Sällskapet, SLU och Siljansfors Skogsmuseum.

Exkursionsledning: Ola Langvall och Christer Karlsson, SLU och Siljansfors Skogsmuseum. Lars-Olof Österström, Siljansfors Skogsmuseum 

Deltagaravgift: Medlemmar i Föreningen Skogen: 250 kronor/dag. Priset inkluderar förmiddagskaffe samt lunch. Föreningen har begränsat antal platser kvar. Först till kvarn gäller.

Anmälan: Anmälan senast fredagen den 12 augusti till skogshistoriska@gmail.com. När anmälan är mottagen får du ett svarsmejl med besked om att du fått plats, alternativt står på reservlistan. Du bekräftar ditt deltagande genom att betala in avgiften enligt anvisningarna i svarsmejlet.

Exkursion 2:
RÖDLISTAN, SKOGSHISTORIEN OCH NATURVÅRDSDEBATTEN

Vad var det som hände när skogsdebatten skiftade fokus under 1900-talets sista decennier? När sällsynta arter kom att väga tyngst i naturvårdsdebatten, och när marknaden kom överens om ett regelverk som var strängare än lagen?

Ekologen Per Simonsson har undersökt de drivkrafter som låg bakom 1990-talets ökade naturhänsyn i skogsbruket och i en ny rapport har han gett röst åt nyckelpersoner som var med när det hände. På exkursionen berättar Per om hur det svenska skogsbruket svängde från hormoslyr och hyggesplogning till dagens naturhänsyn och frivilliga avsättningar. Vi får också med Sveaskogs hjälp se hur omställningen påverkat storskogsbruket.

En väsentlig faktor för förändringen är det fokus på arter som fick genomslag från 1970-talet, bland annat genom rödlistans framväxt. Vi diskuterar rödlistans roll i den praktiska naturvården och debatten, och hur sällsynta arter kan överleva i dagens brukade landskap. Bertil Lundahl, tidigare Skogsstyrelsen i Dalsland, har undersökt rödlistade arter i störda miljöer och berättar om att en del arter som bedöms kräva lång skoglig kontinuitet kan dyka upp även på oväntade platser.

Exkursionen startar och slutar i Garphyttans nationalpark strax väster om Örebro. Nationalparken avsattes redan 1909 som en av de första nationalparkerna i Europa. Här finns en granskog som är uppkommen efter plantering av tysk gran, men den har fått utvecklas fritt och innehåller idag en mängd rödlistade arter. På exkursionen kommer Tomas Gustafsson och Michael Andersson från länsstyrelsen i Örebro län att berätta om nationalparken och dess historia. Dessutom tittar vi närmare på några av de ovanliga arter som kan hittas i skogen. På eftermiddagen flyttar vi oss till Sveaskogs marker för att under Rune Anderssons ledning diskutera naturhänsyn i det praktiska skogsbruket.

Tisdagen 6 september kl. 09.30-16.30 med kaffe från 9.00.

Samling: Garphyttans nationalpark. Se samlingsplatsen i Google maps.

Exkursionsvärdar: Skogshistoriska Sällskapet och Sveaskog.

Exkursionsledning: Per Simonsson, tidigare SCA och länsstyrelsen i Härnösand, Bertil Lundahl, tidigare Skogsstyrelsen, Tomas Gustafsson och Michael Andersson, länsstyrelsen i Örebro, Rune Andersson, Sveaskog samt Mats Hannerz, Skogshistoriska Sällskapet.

Deltagaravgift: Medlemmar i Föreningen Skogen: 200 kronor/dag. Priset inkluderar förmiddagskaffe samt lunch. Föreningen har begränsat antal platser kvar. Först till kvarn gäller.

Anmälan senast 26 augusti till Mats Hannerz: mats.hannerz@silvinformation.se. När anmälan är mottagen får du ett svarsmejl med besked om att du fått plats, alternativt står på reservlistan. Du bekräftar ditt deltagande genom att betala in avgiften enligt anvisningarna i svarsmejlet. OBS Kontant betalning på plats är inte längre möjlig.

Lästips: Per Simonsson, 2021. Naturhänsyn i skogsbruket – avgörande händelser och viktiga personer bakom utvecklingen. Rapport Skog nr 1, 2021. SLU.

Garphyttans nationalpark, faktablad.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb