Vinsten ökar i takt med omkretsen

Hur får man ut så mycket som möjligt av den lilla skogen utan att kompromissa med ekonomi och naturvärden? Hans Klementsson, som äger en mindre skogsfastighet utanför Hässleholm, har tydliga idéer. Här delar han med sig av sina sju bästa tips. 

1. Våga vägra kalhygge
Stå på dig mot virkesköparna, låt dem inte övertala dig att kalhugga. Har man en gång kalhuggit så får man inte ut någon inkomst av marken på många år. Det händer att små skogsägare blir överkörda av uppköpare som snackat virket ur skogen.  

2. Ta bara det som är moget
Skog ska bli grov och gammal. All skötsel går ut på att producera grovt virke av bra kvalitet. Nu hugger man skog under halva omloppstiden, och det är lika korkat som att slakta en 50 kilos gris. Gör istället som jordgubbsodlaren – ta det som är moget och låt det andra växa till sig. 

3. Hugg tillväxten
Kolla i skogsbruksplanen hur stor tillväxt du har. Tillväxten är räntan, det är den du ska avverka. Avverkar du mer än så tar du av ditt kapital. Stämpla de största träden. Om du har en tillväxt på 300 kubikmeter och tillåter träden att bli 1,5 kubikmeter stora, räcker det att hugga 200 träd för att få ihop 300 kubikmeter. 

4. Gör så mycket som möjligt själv
Ha alltid en sekatör och en hopfällbar grensåg i fickan när du promenerar runt på ägorna. Då kan du klippa dubbeltoppar och såga ner det som hämmar tillväxten i planteringen. Man ska pyssla sina planteringar om det ska bli någon skog. Dessa till synes små insatser under promenaden betyder mycket för framtiden. 

5. Plantera inte i onödan
Med hyggesfritt skogsbruk slipper du plantera och markbereda, skogen kommer av sig själv. När du plockar de största träden får du naturliga luckor där de självsådda plantorna kommer upp. Träd som tvingas slåss om ljuset blir det bästa virket, med raka stammar. Så odlade man skog fram till 1950-talet, och så blir det ekonomi för den lilla skogsägaren. 

6. Om du ändå vill plantera ...
För den som måste sätta plantor finns det roliga exoter att prova. De blir alltmer rumsrena och kan vara ett bra alternativ till vanlig gran, särskilt om du bor i södra Sverige. Prova en grönrisplantering, dvs. plantera direkt efter avverkningen på våren medan granriset fortfarande är grönt. Då får plantorna skydd från frost och sol det första året.  

7. Föryngra naturligt
Hugg en lucka på 3-4 granar, och låt småplantorna komma upp. 

Text och foto: Karin Bernle

Fotnot: Varje distrikt på Skogsstyrelsen har en expert på kontinuitetsskogsbruk om man är osäker på vad lagen tillåter.

 

Bild för Annika Perslid
Annika Perslid
Webbansvarig