Vad kan jag få för reservatet?

23 juni 2010 Fråga experterna - om Juridik. Länsstyrelsen har informerat mig om att en del av skogen på min fastighet ska bli naturreservat. Jag har hört att ersättningen för detta har blivit bättre på senare tid. Hur mycket mer än tidigare kan man förvänta sig att få i ersättning från staten?

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Svar: Jag tror att du menar den stora förändring som började gälla den 1 januari i år och som avser ersättning till fastighetsägare vid olika slag av markintrång. Den gäller bland annat naturreservat, vattenskyddsområden och biotopskydd.

Bestämmelsen om det så kallade toleransavdraget upphörde att gälla. Toleransavdraget var ett schablonavdrag på intrångsersättningen till fastighetsägaren. Avdraget kunde uppgå till betydande belopp och var mellan 5 och 10 procent av den ersättning för fastighetens marknadsvärdeminskning som skulle betalas ut. Fastighetsägaren var tidigare skyldig att tåla ett visst mått av intrång utan ersättning och det var detta som var toleransavdraget.

Ersättningen vid intrång och inlösen ska alltid beräknas till fastighetens marknadsvärde. Toleransavdraget var alltså aldrig aktuellt vid inlösen av fastighet eller del av en fastighet. Därför har ersättning genom intrångsersättning nu närmat sig ersättningen vid inlösen. Du får samma ersättning som förut om du väljer att sälja fastigheten frivilligt innan reservatsbildningen eftersom den ersättningen beräknas på samma sätt som tidigare. Som svar på din fråga får du alltså mer i ersättning än tidigare om du väljer att ha kvar äganderätten till fastigheten (intrångsersätting) eftersom toleransavdraget inte finns längre.

Det finns även förslag om att från den 1 augusti i år införa regler som särskilt på två sätt förbättrar ersättningen vid expropriation av fast egendom. Den viktigaste förbättringen handlar om ett generellt påslag med 25 procent på ersättningen vid expropriation jämfört med dagens regler. Dessutom försvinner den så kallade presumtionsregeln som hittills har hindrat att en förväntad framtida värdestegring räknats in i ersättningen. Expropriationslagens regler om vilken ersättning som ska betalas till fastighetsägare tillämpas vid många olika typer av tvångsförvärv av fastigheter. Alltså även när ett naturreservat bildas.

Text: Maria Holmberg, LRF Konsult Juridiska byrån

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb