Tidig höstfärg

18 november 2011 Fråga experterna - om Skador. Varför får björkarna höstfärg redan i juli?

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Svar: Redan tidigt på säsongen såg vi många glesa björkar och ofta med särkilt lite löv i nedre delen av kronan. Det finns inte en fullständig förklaring till detta, men både löss och svamp var inblandade.
I maj invaderade ryska bladlöss som fördes hit med östliga vindar och som i stora mängder landade på nyutslagna björkar, främst i Syd- och Mellansverige. Det var   två närstående arter, Euceraphis punctipennis på glasbjörk och Euceraphis betulae på vårtbjörk, som båda är vanliga i Sverige.  Lössen håller till på bladens undersida och suger näring där. Angreppen medförde att en del björkar fick gulaktiga blad och det ledde också till ett visst bladfall.

Brunfläckiga blad på våren orsakades av svampen Marssonina betulae på vårtbjörk i södra Sverige. Svampen gynnades av den svala våren. Angrepp kan leda till omfattande bladfällning, men nya friska ersättningsblad kan utvecklas under sommaren. Vi hade tyvärr inte tillräcklig uppsikt över utvecklingen på björkarna. Det är mycket möjligt att även andra aktörer medverkade till utglesningen.
Mitt i sommaren började en del björkar gulna för att senare övergå i bruna färger. Särskilt vanligt var detta i norra Sverige.  Det rörde sig om angrepp av björkrost. Om man tittar lite närmare på bladens undersida så ser man lätt hopar av orangefärgade rostsporer som översållar bladens undersida. Rostsvampar brukar värdväxla. De utvecklas först på en värdart och sporerna som bildas där flyger iväg till en annan värdart för att fortsätta att bilda sporer där. En fullständig rostcykel innehåller inte mindre än fem sporstadier. För björkrost gäller att rostsvampen angriper björk alternerande med lärk för att fullständiga rostcykeln.   Men björkrostsvampen klarar också att leva bara på björken med en förenklad livscykel och det är troligen ofta det vi ser. Svampen kan övervintra i björkens knoppar och finns således på plats när säsongen börjar och om väderleksbetingelserna är de rätta så kommer angreppet igång.                  

Text: Pia Barklund

Ur SKOGEN 8/11

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb