Stubbehandling minskar rotrötan

15 november 2006 Rotrötan i ett nytt granbestånd tycks inte bero på hur hårt infekterat det förra beståndet var. I stället tycks skadorna i det nya beståndet bero på att stubbarna i slutavverkningen infekteras och sprider rötan till nästa generation. Rekommendationen blir då: stubbehandla vid slutavverkningen! Rotrötan hos gran kan minskas 10—20 procent.

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Stubbehandling mot rotröta under slutavverkning kan minska andelen rötade träd med 10-20 procent vid nästa slutavverkning. Kostnaderna är överkomliga, några kronor per avverkad kubikmeter.

Det kommer nu fram allt fler forskningsresultat som tyder på att stubbarna från slutavverkningen är en farlig inkörsport för rotrötan. I England har forskarna visat att rotrötan kan leva i flera årtionden i stubbarnas rötter, säger Magnus Thor vid SkogForsk. Det finns också engelska undersökningar som visar att röta i gamla stubbar kan infektera den kommande skogsgenerationen.

Och så kommer nu Jonas Rönnbergs sensationella resultat från ett antal sydsvenska och danska bestånd. Jonas Rönnberg är doktorand vid Lantbruksuniversitetet, SLU, i Alnarp. Han har jämfört mängden röta i den gamla skogen med frekvensen rötade träd vid förstagallringen i nästa skogsgeneration. Det var stor variation i materialet, men sammantaget blev försöken slående: I genomsnitt var det ungefär lika mycket röta i alla förstagallringsbestånd, oberoende av hur kraftigt rötskadad den gamla skogen var!

Rötan kan minskas
— Det här kan vi i dag bara förklara med att det måste ha skett en infektion av rotröta via slutavverkningsstubbarna, säger Jonas Rönnberg. Vi tror att rötan koloniserar de nyavverkade stubbarna och sedan sprider sig vidare till den nya skogsgenerationen genom rotkontakter.
Jan Stenlid, professor i skogsträdens sjukdomar vid SLU, är övertygad om att stubbehandling vid slutavverkning kan minska rötfrekvensen i den kommande skogen.
— Jonas Rönnbergs undersökning tyder på att vi kan minska andelen rötade träd med kanske 10 procent vid förstagallringen, säger han. Och eftersom det tar tid för rötan att växa till sig, så motsvarar det kanske 20 procent färre rötskadade träd vid slutavverkningen, säger han.
— Praktiskt handlar det om att behandla stubbarna vid alla slutavverkningar så länge dygnsmedeltemperaturen är över plus fem grader. Precis som för gallring, säger Jan Stenlid. För att vara på den säkra sidan bör man nog behandla både gran- och tallstubbar. Det är också viktigt att se till att hela stubbytan täcks, så att inte rötan kan slinka in via obehandlade glipor.

Svårt kalkylera
Däremot är det alltid svårt med ekonomiska kalkyler för skogsbruk, säger Jan Stenlid
— Kostnadssidan är lätt. Vi tror att det kostar några kronor per kubikmeter att behandla stubbarna. Men hur räknar man på intäkterna? Hur mycket minskar rötan, och hur skall man värdera det? Vilken räntefot skall man räkna med? Det går inte att räkna fram några absoluta svar. Varje skogsägare måste göra sin egen bedömning.
Skogsbruket är dock fortfarande avvaktande. Stefan Bucht, skogsbrukschef vid Sydved, ser inga tekniska problem, även om det kan vara svårt att hantera de stora vattenmängder som krävs. Men han är ännu inte övertygad om att det lönar sig.
— Och så måste vi veta mer om miljökonsekvenserna, säger han.
Jan-Åke Lundén, skogsvårdsansvarig vid Södra, är också avvaktande.
— Det är ju svårt redan att räkna hem stubbehandling i gallring, säger han.

Carl Henrik Palmér

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb