Skogsägare = näringsidkare

19 februari 2013 Fråga experterna - om Ekonomi/Fastigheter. Ska jag bilda firma när jag blir skogsägare?

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Jens AgensjöSvar: Att bli skogsägare innebär att man äger en fastighet, där det förutom produktiv skogsmark ofta även finns till exempel impediment, åker- och betesmarker eller byggnader.
Om en sådan fastighet är större än två hektar klassas den enligt fastighetstaxeringslagen som en lantbruksenhet och utgör därmed en näringsfastighet. Det medför att ägaren av  fastigheten ”automatiskt” blir näringsidkare.

Som nybliven skogsägare behöver man i de flesta fall egentligen inte bilda någon särskild firma, eftersom företagsformen enskild firma har samma organisationsnummer som ägarens personnummer.
Man är således själv personligt ansvarig för de skulder som finns i den enskilda firman och den egna privatekonomin är nära kopplad till firmans verksamhet. När avtal ingås för firmans räkning är det den fysiska personen, fastighetsägaren, som tecknar dessa.
Man kan registrera den enskilda firman hos Bolagsverket om man vill ha ett namnskydd i det län där verksamheten bedrivs.

Däremot finns en skyldighet att snarast momsregistrera sig hos Skatteverket. Momsredovisningen sker sedan för de flesta skogsägare en gång per år, i fortsättningen blir det i en särskild skattedeklaration,  vilken för beskattningsåret 2013 blir den 26 februari 2014.
Somliga skogsägare har inte bara intäkter från sin egen fastighet, utan är även uppdragstagare och skickar kundfakturor. Då krävs också en ansökan till Skatteverket om godkännande för F-skatt. Godkännandet innebär att skogsägaren själv ansvarar för sina skatter och avgifter. Då behöver den som erhåller fakturan inte tänka på att dra av skatt och erlägga arbetsgivaravgifter.

Alla näringsidkare är också bokföringsskyldiga och skall avsluta räkenskapsåret med ett årsbokslut som innefattar en resultat- och balansräkning. Skogsägare redovisar sin verksamhet per kalenderår och upprättar i regel ett så kallat förenklat årsbokslut.
Deklarationsblanketten för näringsverksamheten heter NE och utgör en bilaga till skogsägarens vanliga inkomstdeklaration. Den skall vara hos Skatteverket senast 2 maj efter beskattningsåret.

Skattereglerna för skogsägare ger mycket goda möjligheter att minska eller helt undvika skatt på skogsinkomster. För nyblivna skogsägare är det därför en garanterat lönsam åtgärd att investera ett par timmar hos en kunnig rådgivare.

Text: Jens Agensjö

SKOGEN 1/2013

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb