Så ringbarkar du

14 juli 2020 Ringbarkade träd är positivt för den biologiska mångfalden. Träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.

Så ringbarkar du

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Asp och ädellövträd som ek och lind klarar sig bäst. Gran och björk klarade sig sämst. Så här gör du:

• Ringbarkning ska göras under tillväxtsäsongen. Under vinterhalvåret sitter kambium och bark fast för hårt i veden.
• Ju bredare ring, desto svårare är det för trädet att överbrygga den. Gör den minst 10, helst 15 centimeter bred. 
• I försöket användes batteridriven cirkelsåg. Extra batterier behövdes. En kraftig skruvmejsel, hammare eller dylikt används för att lirka loss ringen.
• Det är viktigt att avlägsna allt kambium för att begränsa övervallning. 
• Att även såga in i veden kan påskynda processen, men till priset av snabbt försämrad kvalitet på den döda veden.
• Ringbarkning i brösthöjd är enklast. Högre upp eller längre ner kan påverka krondöden och skottbildningen. Dubbla ringar är ett alternativ.
• Effekten ökar om man kompletterar med att ta bort skott och hålla ringen fri från ny vävnad.
• Är det primära syftet att öppna upp kronskiktet runt utvalda ekar eller andra träd bör man överväga att bara försvaga det ringbarkade trädets krona. Skadade träd är också värdefulla för biologisk mångfald.
• Ringbarka inte vid frekventa gångstråk eller där trädet kan ställa till med skada när det faller.

Från artikel ur SKOGEN 6-7/2020
 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb