FÖRYNGRING.

Så får du mer ek

27 november 2017 Det är inte bara bokollon det är gott om i år, även ekarna dignar. Och som av en händelse träffades en rad europeiska forskare hos SLU i Alnarp tidigare just detta ollonår för att diskutera hur man ska gynna ek i tall- och granskog.

Så får du mer ek

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

De enades om dessa råd för ekbrukare:
• Betning från älgar och rådjur är ett av de största hoten mot ekplantor. Utöver jakt kan enskilda träd skyddas med exempelvis ståltrådsnät.
• I blandskog är det lämpligt att plantera täta grupper av ekar med en meters mellanrum. Varje grupp bör ha minst tolv ekar, varav en till två utvecklas till huvudstammar. Mellan grupperna släpps andra trädslag fram. Avståndet mellan grupperna är minst tio meter.
• Sådd med hjälp av såddrör eller planteringsrör är ett alternativ till plantering. Ollonet placeras på två till sex centimeters djup, nära mineraljorden. Det är viktigt att ollonen blir täckta av jord, annars ökar risken att de äts upp av gnagare.
• Att köpa ollon kostar 80 till 100 kronor per kilo. Alternativt kan 
man samla in dem själv och Skogsstyrelsen kan rekommendera lämpliga bestånd.
• Kvaliteten på ollonen testas genom att lägga dem i vatten. De som sjunker har inga skador.
• Bra ollonår inträffar ungefär vart femte år.
• Ek kan etablera sig under en skärm av gran eller tall. Senast efter fem år måste skärmen glesas ur. 
• Efter några år måste eken friställas, särskilt i konkurrens med gran.
• Ta hjälp av nötskrikorna, se SKOGEN 8/2017.

SKOGEN 10/2017

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb