Så byggde syskonen första vägen

4 juni 2018 De tre syskonen Pettersson ärvde en liten skogsfastighet som skulle tas om hand. Men först: Uppgradering av en skogsbilväg.

Så byggde syskonen första vägen

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Ingen av de tre arbetar med skog. Närmast är kanske Lovisa, som utbildar sig till landskapsarkitekt. Det är hon som ”drar i trådarna” runt fastigheten och fram till i höstas bodde hon strax intill.

Lovisa ­PetterssonLovisa ­Pettersson– Först gjorde vi en första skogsbruksplan tillsammans med Maa såg. Vi behövde expertisen, någon med kunskap. Det är fint att ha någon att fråga ”vad tycker du” som sedan kan svara vad han anser, då finns något att förhålla sig till, säger Lovisa. 
På så sätt måste man inte ta reda på alla fakta själv, resonerar hon.
– Inköparen Lenny Andersson, min syster Evelina och jag tittade på skogen. Det fanns några områden som Lenny då ansåg att vi behövde ta ner. Vi avverkade ett mindre område 2016, men till den avverkning vi nyss gjorde var vägen fram för dålig för timmerbil.
Att uppgradera vägen till bil- och släpstandard har förstås ett pris, men syskonen beslöt att förbättra vägen.
– Vi får något för kostnaden och kan antagligen dra nytta av vägen i många år framöver.

Den aktuella vägen är några kilometer lång och går även över en grannes marker. Tillsammans med inköparen Lenny kontaktade syskonen vägentreprenören Mats Josefsson Gräv och den andra markägaren för att titta på vägen och se vad som behövde göras. Bland annat diskuterade man var vändplanen skulle ligga, men väl på plats i skogen såg man naturligt hur den borde planeras. Lovisa säger att planeringen fungerade bra, att det var lätt att samarbeta kring vägen.
Vägentreprenören och fackmannen Mats Josefsson fick säga sitt om breddning av kurvor, sprängning och annat. Sträckningen har branta partier på sina ställen. Vissa lutningar har planats ut. Förstärkningsmaterial kunde tas från fastigheterna. 

– Om vägen håller för lastbil med släp får du bättre pris för timret och troligen mindre påverkan på både mark och väg av såväl skotning som timmerbil, säger Mats Josefsson som också gjorde vägjobbet åt syskonen. 
Han förordar förberedelser.
– Det är inte fel att träffas och gå igenom vägen, så markägaren får sina önskemål tillgodosedda.

Våren 2016 blev vägen klar och sedan fick den sätta sig. Ungefär ett år senare av­verkade syskonen och vägen invigdes på riktigt. 

Utdrag från artikel ur SKOGEN 4/2018

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb