Röjning - goda råd

30 september 2020 Matts Rolander på Skogsstyrelsen tipsar om röjning för att öka mängden rase.

Röjning - goda råd

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

• Brunnsröj runt de ekonomiskt viktiga trädslagen och vinn tid om du har stora arealer att röja. 
• Röj inte bort rase i onödan. Mer rase ökar den totala mängden viltfoder. 
• Tänk redan i ungskogsröjningen var du vill ha kommande naturvård. Samla gärna ihop den till vissa områden, till exempel fuktigare delar där rase ändå gärna sticker upp.
• Röj inte alla områden. Om du vill släppa fram rase låter du helt enkelt bli att röja ett mindre område. Erfarenheten säger att älgen inte gillar alltför täta områden utan stannar utanför.
•  Vid avverkning kan man samla ihop grenar och toppar och lokalt lägga upp en hög över rase som man vill spara. Älgen är rädd om sina ben och håller sig borta.
• Vid nyplantering mot väg eller bryn behöver man inte plantera ända ut, men spara växtlighet för pollinatörer och den biologiska mångfalden. 
• Röj inte bort redan betade plantor om de inte uppenbart påverkar de stammar du vill ha kvar. Viltet återkommer gärna till dem.

Läs mer om röjning och rase från SKOGEN 9/2020:
Hållbar skog – bra reklam»

SKOGEN 9/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb