Precisionsfäll med ett gäng kilar

3 februari 2012 –Den här fällmetoden är ett bra alternativ när motorsågens svärd inte når igenom trädet som ska fällas. Men den går även bra att använda på klenare träd, säger Thomas Gullberg på Säker Skog.

Precisionsfäll med ett gäng kilar

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Metoden tar lite längre tid och kräver att man kommer åt trädet från två håll. Det underlättar om svärdet har någon form av märkning/mätskala. Se till att ha mer än en kil när du ska fälla grövre och svårare träd.
Ja, ibland räcker det inte med bara en kil för att få trädet att tippa över. När träden är riktigt grova eller lutar kraftig bakåt kan det behövas flera. Då krävs rätt fällteknik och du måste redan från början planera för att använda fler kilar. Grundidén är den samma som SKOGEN presenterade i nummer 3-11 men skillnaden nu är att svärdet inte når igenom.

Tänk först efter om du har nog erfarenhet för att ge dig på träd av det här slaget. Om svaret är ja så är det bara att sätta i gång. Skaffa några kilar, minst tre, och en lämplig klubba eller slagbrytjärn. Kilarna ska helst vara av plast, långa och med liten lutning. Oregon och Bachos fällkilar är bra val.

1. Utse säker sida. När du kommer till trädet utser du en ”säker sida”, vinkelrätt mot den planerade fällriktningen. Det är en sida dit trädet inte riskerar att falla och där du har fri reträtt. Motsatt sida kallas ”farliga sidan”.

2. Var extra noga. Svåra träd kräver extra mycket kunskap och erfarenhet. Se till att brytmånen och fällskäret blir bra. Trädet får inte vara grövre än dubbla svärdslängden. Då riskerar du att inte kunna såga av trädet helt vilket kan medföra stora problem. Har trädet kraftiga rotben kan du kapa bort dem, men inte längre ner än någon centimeter under stubbhöjd. Annars finns risken att brytmånen försvagas genom avkapade fibrer.

3. Anpassa nivån på fällskäret. Normalt ska fällskäret ligga i höjd med brytmånen. Men om du vet att det kommer att behövas fler kilar och mycket kraft bakom klubban för att fälla trädet så bör du lägga fällskäret en aning under brytmånen. Det minskar risken att brytmånen ska knäckas av allt bankande på kilarna.

4. Instick från ”farliga sidan”. Gör instick till 60 procent av träddiametern. Här är det extra viktigt att vara noga med var du har sågen eftersom du inte kan se svärd-spetsen. Såga sedan rakt bakåt med samma sågdjup.

5. Nytt instickfrån ”säkra sidan”. Nu gäller det att göra ytterligare ett instick från den säkra sidan. Även här till 60 procent av trädets diameter, då överlappar skären på mitten. Har du sågat alla skär i våg känner du när de möts. Om de inte riktigt möts fungerar det bra ändå. Såga sedan 90 grader rakt bakåt tills ett lagom tjockt ”säkert hörn” återstår. (Se SKOGEN 3-11).

6. Knacka in en kil. När ingen står i vägen fäller du så trädet genom att såga av det säkra hörnet och eventuellt slå in kilen ytterligare.
Om det behövs kan du sätta in en andra kil bredvid den första. Slå växelvis, men slå inte in båda så att de försvinner in i skäret. Åtminstone om du inte har en tredje kil. till hands.


Tack vare tre kilar som lagts vinkelrätt mot varandra och bra fällteknik gick det att fälla det grova och lutande trädet dit det skulle.

7. När det inte räcker med höjden av en kil behöver du använda två på höjden. Om en kil redan är inslagen stoppar du in de två nya bredvid. Lägg dem så att den övre kilen ligger vinkelrätt mot den undre. Se bild till höger.
Börja slå på den kil som är riktad framåt, i fällriktningen. Genom att lägga kilarna i vinkel behålls kilarnas lyftkraft samtidigt som risken att de glider ut bakåt minskar. Fortsätt sedan att knacka växelvis på dem tills trädet ramlar.
Om det fortfarande inte går, kan du återigen använda den ensamma kilen som nu är lös. Placera den närmare brytmånen och knacka in den tills trädet tippar över. Men var försiktig så att du inte felaktigt knäcker brytmånen.               

Text och foto: Andreas Jansson

Innan du ger dig på svåra träd

Börja med teorin – böcker, instruktionsfilmer, gå på kurs och ta motorsågskörkort.
Träna sågteknik på stubbar innan du ger dig på svåra träd. Öva, öva och återigen öva.
Ta inga risker på egen hand om du har inte känner att det funkar. Det finns proffs att be  om hjälp.

SKOGEN 12/2011

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb