Orangutangerna klarar NS-uppdragen

28 oktober 2013 Bra ideér föds när man minst anar det. De två vännerna snickrade ihop en affärsidé över en öl. Naturvårdande skogsskötsel (NS) skulle bli verksamheten och namnet blev Orangutang Skogs&Naturvård. Nu har Östersundsföretaget tre anställda och återkommande uppdrag för SCA.


Orangutangerna klarar NS-uppdragen

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Magnus Olofsson och Sebastian Ackér
Magnus Olofsson och Sebastian Ackér                insåg att det finns behov av företag som specialiserat sig på naturvårdande skötsel, så kallade NS-uppdrag.

Egentligen var idén rätt logisk. Både Magnus Olofsson och Sebastian Ackér visste att det fanns efterfrågan på företag som kunde utföra åtgärder i skogsbestånd klassade för naturvårdande skötsel, så kallade NS-skogar. De visste också att det var ont om företag som kontinuerligt kunde ta hand om hela kedjan från inventering via planering och avverkning till leverans av virket vid farbar väg.
–Det behövs kompetens att hitta ett bestånds naturvärde och sätta in rätt åtgärder. Värdet ska ju förstärkas och inte spolieras. På den fronten var det kanske ännu sämre ställt hos de flesta avverkningsentreprenörerna, säger Sebastian.
Så Magnus och Sebastian snickrade ihop sin affärsidé. Och när de presenterade den för SCA blev det napp. Ett år senare fick de sitt första uppdrag och sedan dess har det rullat på med SCA som största kund. Bolaget ser bara fördelar med att lägga ut de alternativa avverkningarna på specialister.

Ett av uppdragen som det nystartade   företaget fick av SCA blev att naturvårdsavverka två områden äldre lövbränna. Totalt 11 hektar där det ena området bestod av en drygt hundraårig lövrik barrskog. Målet var att skapa en ljusare och öppnare lövskog med inslag av tall. Beståndet skulle bli luckigt så att en ny lövgeneration fick tillfälle att etablera sig.
Samtidigt var det angeläget att lämna en gles tallskärm i de partier där tallen förekom. Huvuddelen av granen skulle huggas undan men de skulle lämna kvar cirka 10 procent, framför allt enstaka äldre träd, för att gynna mångfalden och fågellivet. Efter åtgärden skulle det genomsnittliga stamantalet ligga på cirka 300 stammar per hektar, där även arealen med luckor skulle räknas in. Slutligen var det viktigt att tillföra nyskapad solexponerad lövved.

Avverkningen tog tre veckor. Och under den tiden tog Magnus och Sebastian ut 2 000 m3f virke, där 95 procent var gran och resten tall, det mesta i form av timmer. Dessutom skapade de 20 kubikmeter död ved per hektar. Groten uppgick till 200 ton.
–Av det körde vi fram 150 ton till vägen. Resten använde vi för att skydda marken vid transporterna. För att blotta mineraljorden rotryckte vi också ett antal träd.
Företagsnamnet Orangutangerna Skogs & Naturvård har sin förklaring. Magnus drev tidigare ett skogsentreprenadföretag med namnet Skogsmulle AB. Namnet var registrerat hos Bolagsverket, men en dag damp det ner ett skarpt brev från en Stockholmsadvokat som förklarade att rätten till namnet ägdes av Friluftsfrämjandet.
–Då bytte vi ut skogsmulle till orangutang som betyder skogens man. Och hittills har vi inte märkt av någon konkurrens vare sig beträffande namnet eller verksamheten.

SKOGEN 11/2013

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb