När motorsågen krånglar

8 april 2014 Om motorsågen stått still ett längre tag är det sällsynt att själva sågen går sönder. Istället påverkas mekaniska komponenter av olika kemiska reaktioner som kan uppstå när bränsle och olja åldras. Idag går den processen fortare än tidigare.

När motorsågen krånglar

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Gammalt bränsle? Du lämnade väl inte bränsle i tanken när du ordnade veden före sommaren? Och nu försöker du använda samma bränsle för att starta sågen? Gör inte det. På endast några månader kan bränsle som förvaras i till exempel en motorsågstank åldras så att det inte går att använda. 

Av samma anledning skall du heller inte på våren fylla motorsågstanken med bränsle som du haft stående över vintern. Bränslet kan bli oanvändbart efter att ha förvarats en tid i ett kärl som inte är gastätt. Kort sagt kan bensinens ”lätta beståndsdelar”, som behövs för att det ska vara möjligt att starta motorn, ha dunstat bort. Rådet blir att tömma tanken och fylla på med nyköpt bränsle.

Om motorsågen ändå inte startar, kolla att motorn verkligen får bränsle. Gör några startförsök. Ta sen ut tändstiftet och se om det är fuktigt eller torrt. Är det torrt kan bränsleslangen till förgasaren eller förgasarens membran behöva bytas. 

Kördes sågen inte bränsletom under hösten kan bränsle ha funnits kvar i förgasaren. Och när det dunstar bort kan det efterlämna ett fint pulver i förgasaren som i värsta fall sätter igen den. Befarar du att det har inträffat så bör du lämna sågen till en verkstad.

 

Kolla tändstiftet! Om tändstiftet är fuktigt av bränsle och sågen ändå inte startar då är det förmodligen fel på det eller någon elektrisk komponent.

Om sågen stått en längre tid kan fukten under olyckliga omständigheter ha trängt in i elsystemet och orsakat kortslutning. Prova först att byta till ett nytt tändstift. Kolla också om det nya stiftet ger gnista när det kommer i kontakt med cylinderns gods. Saknas gnista kan ett bra knep vara att ta in sågen i en uppvärmd lokal och låta den torka upp ordentligt. Ger tändstiftet ändå ingen gnista kan det vara fel på stoppknappen eller kabeln till den, tändspolen eller tändkabeln. Överlåt reparationen till en verkstad.

 

Kedjan smörjs inte. Den som är miljö-smart använder naturligtvis vegetabilisk sågkedjeolja. Jämfört med mineralolja är den inte bara bättre för miljön utan även för hälsan. Men vegetabilisk olja har nackdelen att den åldras avsevärt snabbare än mineralolja. Om sågen stått oanvänd under en längre tid kan vegetabilisk sågkedjeolja ha börjat torka och bilda en sirapsliknande klistrig film. 

Det har hänt att oljepumpar havererat på grund av vegetabilisk sågkedjeolja som stelnat. Men mer vanligt är att kedjan sitter fast och att ingen olja kommer fram när man väl fått loss kedjan och börjar använda sågen. Klistrig sågkedjeolja i tanken kan mjukas upp och sköljas ur med till exempel lacknafta. Men det kräver ibland att blandningen får stå över natten. 

Obs! Att använda varmluftspistol för att mjuka upp oljan i sågens tank kan vara direkt olämpligt. Tänk på att eldfarligt bränsle eller bränsleångor finns bara några decimeter bort.

 

SKOGEN 3/2014

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb