FÖRYNGRING.

Mycket bra ollonår i år

13 oktober 2017 I år är bästa ollonåret sedan 2009 – ett bra tillfälle att få fart på bokföryngringen.

Mycket bra ollonår i år

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Fredrik Broberg på Skogsstyrelsen i Höör vet hur man ska markbereda för en lyckad föryngring. 

Fredrik BrobergFredrik Broberg.
Foto: Yaman Albolbol – Bokplantan har ett ytligt rotsystem och är känslig för uttorkning. Det är viktigt att rötterna snabbt växer ner i mineraljorden för att plantorna ska överleva det kommande årets försommartorka. Har man markberett etablerar sig plantan snabbt. Gror den däremot i lövskiktet torkar den lätt ut. Det är heller inte bra om det 
är för soligt, planera föryngringen under skärm­träden för att få både skugga och sol på plantorna under dagen, säger han. 
Det bästa är att markbereda innan ollonen ­faller under senhösten, men det går också att mylla ned dem i efterhand.

Ollonen gror lättare i ett aktivt bestånd, där avverkningen sker succesivt genom gallring. I sådan skog kan det räcka med en markberedning. Ogallrad skog är mörkare, har tjockare lövtäcke och mer konkurrens från rötter. Där är det svårt att lyckas med föryngringen även om man markbereder flera gånger.

Det är lättare att föryngra på bördig mark, både uppslaget och etableringen blir bättre. Man behöver inte heller markbereda lika mycket på bördig mark som på svag. Svaga marker är ofta torra, vilket ger ett sämre resultat. 
Det kan gå tio år mellan ollonåren, så det gäller att passa på. I ädellövskog kan det ta tjugo år tills skärmträden är avvecklade, en bra självföryngring kortar bokens långa omloppstid.

SÖK BIDRAG TILL BOKSKÖTSELN
Ädellöv.
 Det finns stöd att söka för föryngringsåtgärder av ädellöv­skog såsom hägn, markberedning och myllning. Sök snarast, det kan vara lång handläggningstid. 
Inom ramen för Stödet för ädellövskogsbruk beviljar Skogsstyrelsen stöd med 80 procent av dina kostnader för markberedning och föryngring. Man kan också söka stöd för att röja i föryngringen eller för att röja fram ädellöv ur bland­skog. Då uppgår stödet till på 60 procent av kostnaderna.
För att gallra fram ädellövskog kan man söka stöd från Skogs­styrelsen prograt Skogens miljövärden. Du kan få 9 000 kronor per hektar.
EU:s landsbygdsprogram ger stöd till att gallra fram ädellöv, men det kan bara sökas för åtgärder i naturvårdsbestånd (NS-bestånd i skogsbruksplan). 
Skogsstyrelsen har kostnadsfri rådgivning i ädellövskog och även exkursioner och temadagar. Håll koll på myndighetens hemsida.

SKOGEN 9/2017

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb