Många fördelar med billigt

27 januari 2015 Terracut, en röjsågsmonterad markfräs, är för dig som ska markbereda mindre planteringsuppdrag eller stödplantera. SKOGEN har testat.

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

TerracutTerracut ska inte vässas eller filas, utan används tills det är cirka 20 mm kvar i bakkant på tänderna. Kostar cirka 330 kronor inklusive moms

Markfräsklingan Terracut har funnits på marknaden sedan början av 1990-talet. Den är helt igenom svensktillverkad, berättar tillverkarna Staffan Elfgren och Per-Erik Elfgren.
– Den görs av svenskt kvalitetsstål och produceras av Gnarps Smide, en filial till Gränsfors Bruk .
Vi monterar Terracut på röjsågen precis som den vanliga sågklingan. För bästa effekt rekommenderar tillverkaren att röjsågen har en motorstorlek på 35 cm3 eller större. För bästa arbetsställning bör den ha ett långt riggrör och den som arbetar med Terracut ska naturligtvis bära skyddsutrustning.

Vi fick en klinga som tillverkaren plockat direkt ur den löpande produktionen. För att verkligen få visa vad den gick för testade vi klingan i en Husqvarna 165 Professional, en av företagets kraftigaste röjsågar.
De två begränsade områden som skulle markberedas bestod av moränhaltig grovmo med måttlig till liten stenbundenhet. Ena delen var en mindre avverkningsareal som åter-beskogats för fyra år sedan och nu behövde en stödplantering. Andra delen var ett äldre område där självföryngringen  misslyckats.

Ett par svep med Terracut räckte för att fräsa acceptabla ”fläckar” i marken. Bästa resultat gav det när vi körde med alla tre  tänderna i jorden. Det minskade även risken för kast. Men det gällde att ha full koll. Blir marken mjukare är det lätt att fräsa för djupt. Det är bara vegetation och humus som ska fräsas bort. Enligt tillverkaren ska man klara att skapa cirka 150 fläckar per timme. Det gjorde aldrig vi. Kanske berodde det på att vi inte hade vanan inne?

Vi kunde se att den manuella markfräsningen med Terracut gav oss många fördelar jämfört med att markbereda med skogsmaskin.
Till exempel blev det enklare att hitta platser med goda förutsättningar för skogsplantorna. Men den största fördelen är att man undviker markskador från tunga maskiner – särskilt viktigt i områden med självföryngring.
 

Plus• Underlättar plantering och naturlig föryngring.
• Lättare att noga välja ut bra planteringsplatser.
• Billigare än skogsmaskin när man markbereder mindre områden.
 

Minus
• Klingan slits snabbt på marker med högre moränhalt och mycket sten.
• Kan snurra in gräs som försämrar funktionen på kraftigt gräsbevuxna hyggen.
 

SKOGEN 1/2105

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb