Klara plantan när tallen faller

16 april 2013 Dags att fälla frötallarna? Och helst utan att skada plantorna runt om. SKOGEN tipsar hur du ska göra.

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Fallen frötall. Foto: Thomas Adolfsén50 cm är ofta lagom höjd på plantorna när fröträden avverkas. Då klarar plantorna snytbagge och torka som slår till vid friställning.

Vänta inte för länge. Särskilt plantor inom fem meter från fröträden börjar växa sämre på höjden efter en halv meter. Beståndet blir ojämnt om fröträden får stå kvar. Då blir det svårare att skapa god kvalitet.

På frostlänta marker sparas fröträden tills plantbeståndet nått minst en meters höjd.

I bestånd med låga ståndortsindex i norra Sverige kan fröträden redan avverkas när plantorna blivit 5-10 cm höga för att slippa fröträdens konkurrens. Utan god markberedning bör plantorna vara minst 30 cm innan fröträden avverkas.

Många plantor dör eller skadas allvarligt vid själva avverkningen. Det brukar handla om 5–30 procent. Det klarar en god föryngring som ofta har 10 000–100 000 plantor per hektar. Avverkningsskadorna ökar ju större plantorna blir.

Kör i de tätaste delarna av beståndet. Det kan kännas motigt eftersom man skadar fler plantor men risken för tomma ”nollytor” blir mindre. Skadorna kan minskas genom att avverka fröträden när plantorna skyddas av ett snötäcke.

Döda plantor året efter? Ofta är det svårt att veta orsaken eftersom det är en kombination av frost, plötsligt ökat ljusinsläpp och vind – och kanske även insekter och torka.

Smågran kvar från gamla beståndet?  Efter kraftig friställning tar det vanligtvis 2–4 år innan tillväxten ökar hos tidigare beskug-gade granplantor. Mycket gamla plantor behöver längre tid för att anpassa sig.

Hyggesrensningen bör vara gjord redan före avverkningen där fröträden lämnades. Det underlättar avverkningsarbetet. Ofta tar man bort plantor som är över 50 cm höga.

Täta plantgrupper från det gamla beståndet kan bilda ett nytt bestånd om de klarar friställningen. Lämnas i grupper om minst en fjärdedels hektar, enligt Skogsskötselserien som finns på webben.

SKOGEN 3/2103

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb