Impregnerad furu toppar listan

12 september 2012 Impregnerad furu är bäst i test. Furu kan hålla 30 år utomhus – nästan dubbelt så länge som lärk eller tropiska träslag. Det visar trätester vid Sveriges tekniska forskningsinstitut SP.

Impregnerad furu toppar listan

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

– Impregnerad furu ligger i topp alla kategorier. Ofta överdrivs granens värde i träfasader, säger Jöran Jermer, SP:s sektionschef i Borås.

I över femton år har forskningsinstitutet testat hållbarhet i olika trämaterial. Testerna är omfattande och man bedömer varje träbit individuellt. De visar hur länge föremål av olika träslag klarar sig utomhus beroende på deras geografiska läge, lokala förhållanden, nederbörd, avstånd till mark och träkonstruktionernas detaljutformning. Sedan jämför man med hur motståndskraftiga de är mot röta. Utifrån resultatet ger man en prognos på hur bra olika träslag klarar sig utomhus utan att angripas av röta.
–Det är inte lätt att välja trä. Men vår ranking är det mest pålitliga trätestet idag, säger Jöran Jermer.

Så här länge klarar sig träet utomhus utan att angripas av röta:
• Impregnerad furu, 25–30 år.
• Hardwood, tropiska träslag, 20 år.
• Värmebehandlat trä, 10–15 år.
• Lärk, kärnved, 10–15 år.
Lärkträ är inte så hållbart som man tidigare trott. Testerna visar tydligt att lärken inte stoppar rötangrepp. Jöran Jermer tycker att lärk kan fungera i vissa lägen, men man kan inte räkna med samma livslängd som furu.
–Lärk har blivit populärt och ser väldigt fräscht och snyggt ut i början med en liten rödaktig ton. Men sedan kommer problemen. Efter ett år grånar lärken och kan på sikt bli helt svart. Många blir besvikna.

Även impregneringsmetoden har betydelse för hållbarheten. I ett särskilt försök har man testat hur träskyddsmedel för klass AB (trä ute, ovan mark) skyddar mot röta. Resultaten visar inte överraskande att röta utvecklas långsammare ovan mark än i mark – oavsett material och behandling. Rangordningen mellan de olika provade materialen och behandlingarna är däremot i stort sett densamma. Det finns fler intressanta skillnader.
• AB-klassificerat virke är olämpligt att använda i mark – livslängden är bara 10 år.
• Trä som impregnerats med dagens kopparbaserade trä-skyddsmedel för klass AB klarar sig avsevärt bättre än metallfria träskyddsmedel eller kärnved av furu och lärk.
• Ovan mark kan AB-klassificerat virke klara sig från omfattande röta i mer än 20 år – om man använder det rätt. Det innebär att virket lever upp till Träskyddsföreningens 20-åriga rötskyddsgaranti. Men däremot visar testerna att trall som ligger nära mark har svaga angrepp av röta efter 15 år.
• Grönt AB-klassificerat virke grånar inom 3 år, medan brunt grånar efter 1–2 år. Värmebehandlat kan gråna efter 1 år men det skyddar i 10–15 år. Kärnved av lärk grånar efter 1 år och kan sedan bli helt svart, men har ett rötskydd i 10–15 år. Hardwood grånar fort men kan skydda upp till 15 år mot röta med stora variationer mellan olika träslag.

Det finns mycket att ta hänsyn till när man ska välja material och träskydd. Men den som köper virke behöver ofta inte fundera så mycket. Enklast är att utgå från hur länge man har användning för det. Ska virket bara hålla i fem år är valet lätt. Det tryckimpregnerade träet är billigast, men se till att det är godkänt av Nordiska träskyddsrådet (NTR-klassat).

På Björkviks snickeri säljer man mycket tryckimpregnerat och värmebehandlat virke. Ägaren Aksel Primdahl säger att många kunder idag frågar efter miljövänliga alternativ.
– Efter förbudet mot de giftigaste varianterna har vi fått in miljövänligare tryckimpregnerat. Visserligen stoppar de inte röta lika bra, men om man drar på träolja varje år klarar virket det mesta och håller längre. Ytan blir både vacker och tålig.

I en trave ligger virke som är impregnerat med ett trä-skyddsmedel som bland annat innehåller koppar, krom och fosfor, med full inträngningseffekt i splintveden. En informationslapp upplyser om att virket kan användas vid kontakt med mark och vatten. Men under rubriken Skyddsåtgärder står det att man bör undvika att bearbeta virket, och om man ändå måste ska man använda andningsskydd – trädamm kan vara farligt vid inandning.

Brun impregnering
Brun impregnering grånar fortare. Stryk på träolja varje år så håller virket längre.

Lärk
Lärk håller inte måttet, åtminstone verkar rötbeständigheten överdriven. Välj kärnvirke som är bättre än splinten, men risken är att lärk svartnar relativt snabbt.

NTR-klassad impregnering
Tryckimpregnerat virke är en klar vinnare, även de nya miljögodkända preparaten är överlägsna all annan behandling. Välj NTR-klassning för bästa resultat.

Värmebehandlad ask
Värmebehandlad ask är bättre än obehandlad, men slår inte impregnerat virke.

Ur SKOGEN 8/12

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb