SÄKERHET.

Huggarhjälm godkänd vid jobb med atv

25 april 2018  För drygt två år sedan blev det lagkrav på att den som färdas med fyrhjuling eller snöskoter måste bära skyddshjälm, men redan i förarbetena till den nya lagen föreslogs undantag.

Huggarhjälm godkänd vid jobb med atv

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Det innebar att den som hade en godkänd huggarhjälm för skogsbruk skulle kunna använda den hjälmen i stället för motorcykel- eller snöskoterhjälm. Vid arbete som kräver skyddshjälm kan det ju vara besvärligt att tvingas ta med en ytterligare hjälm bara för att köra fordonet. 

Nu har Transportstyrelsen slagit fast dessa undantag i en föreskrift som började gälla i december (TSFS 2017:94). 
– Det är framförallt paragraf tio, ett undantag i trafikförordningens huvudbestämmelser om skyddshjälm, som torde vara tillämplig för den som bedriver skogsarbete, säger Kristofer Elo som är utredare hos Transportstyrelsen.
Han understryker samtidigt att undantaget endast gäller vid yrkesutövning och att även arbetsmiljöverkets bestämmelser gäller. 

De som färdas på vagnar eller kälkar omfattas där­emot inte av hjälmkravet. Bland annat polisen har tidigare haft synpunkter på det och Kristofer Elo tror att det kan komma att införas längre fram.
– Även Trafikverkets remissinstanser har påtalat det, så man kan inte utesluta att det på sikt kommer krav på hjälm även för de som åker på en vagn eller en kälke, säger han.

SKOGEN 2/2018

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb