Gör en högstubbe och minimera riskerna

20 december 2010 Att göra en högstubbe med skördaren är trädfällning på hög höjd. Fel metod kan få ödesdigra konsekvenser. Risken finns att trädet faller åt fel håll, eller att du matar in trädet i hytten. I böckerna Arbete i avverkningslag ger Per-Erik Persson tips om säker fällning.

Gör en högstubbe och minimera riskerna

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

1. Ansätt trädet i en riktning som eliminerar risken för att du kan komma att mata in grovändan i hytten.

2. Lyft först bommen maximalt, det vill säga till högsta ändläget. Men innan du griper om trädet ska du sänka aggregatet en halvmeter!

3. Grip om trädet och kapa därefter stammen. Nu har du möjlighet att samtidigt kunna lyfta och köra ”utskjut in”, det vill säga dra åt sig stammen. Var beredd på att använda funktionen ”tilt ned”, (aggregatet fälls ned.) Dessa funktioner gör att trädet faller i rätt riktning.

4. Kör kranen i sidled, 90° mot fällriktningen, det eliminerar även risken för att stammen ”slår” ner över högstubben! Den typen av slag innebär betydande skakningar i hytten, och påfrestningar på hela maskinen.

5. Beroende på terräng bör du ibland släppa trädet precis innan det slår i marken, främst grövre träd. Då förhindrar du att slag fortplantar sig i kranarmen och in i maskinen. Men pass upp så du inte släpper för tidigt.
Ha vridhuset plant. Eller möjligtvis så att det lutar något framåt, då har du bättre kraft och kontroll att hantera trädet när du skapar en högstubbe. Vridhuset bör alltså inte luta bakåt.

Risken med höga kap är extra stor för maskiner med parallell- eller bom-/teleskop-kran. De är i första hand konstruerade för att arbeta i ett horisontalplan. Konstruktionen innebär ett antal fördelar, men även några nackdelar. Kranen har nämlingen en mycket begränsad lyfthöjd. Det medför att föraren ofta kör kranen i botten (eller snarare i hög-sta möjliga läge) när högstubben skapas. Stammen riskerar då att ”ställa sig på svärdet” eftersom däck och andra komponenter på skördaren fjädrar. Då kan föraren tappa kontrollen och har ingen möjlighet att lyfta stammen för att rädda sig ur situationen. För att behålla kontrollen över situationen måste du som förare alltid se till att det finns ”lyfthöjd” kvar när högstubben görs! Så än en gång: Sänk aggregatet från maximal lyfthöjd innan du börjar kapa högstubben.

Text: Andreas Jansson

Böckerna Arbete i avverkningslag, Del 1 och Del 2 kan beställas på tel. 070-268 55 58.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb