TRÄDVÅRDSSKOLA.

Frihugg veteran varsamt

12 december 2016 Gamla träd ska inte utsättas för plötsliga förändringar. I SKOGENs nya trädvårdsskola visar Vikki Bengtsson hur man ökar ljusinsläppet steg för steg.

Frihugg veteran varsamt

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Gamla träd väcker djupa känslor. Hur sköter vi bäst om dem så att de kan stå kvar länge? Det får du lära dig i SKOGENs nya trädvårdsskola. Vår lärare är Vikki Bengtsson på Pro Natura som vet hur man tar hand om skyddsvärda träd, både i skog och friväxande. I fyra artiklar ska hon lära oss frihuggning, beskärning, rotsystemets behov och vad man gör med ett hamlat träd som blivit vildvuxet.
– Gamla träd är känsliga! Det gäller att ha silkesvantar på, vad man än gör, säger Vikki.

Vikki BengtssonVikki BengtssonDet viktigaste är att trädet har tillräckligt med ljus. Vi börjar därför med frihuggning som görs i etapper under flera år. Frihugg vid tjäle så att du inte skadar rötterna. Då finns heller inga fågelbon. 
Ta god tid på dig. Trädet kan dö om du röjer för mycket på en gång. Öka ljus­insläppet stegvis, så att det inte utsätts för livs­hotande förändringar.
– Trädets åldringsprocess gör att kronan blir mindre och lägre. Det yttre grenverket faller av och ofta växer yngre träd över eller igenom kronan. Det gamla trädet får för litet ljus, vilket kan leda till att det dör, säger Vikki.

Börja med att ta bort träd som växer genom kronan. Finns det inga sådana röjer du i stället bort den närmaste vegetationen. Se till att det är tre till fem meters avstånd från det gamla trädets bladverk till intilliggande. Vänta några år innan du fortsätter med nästa fas. 
När trädet återhämtat sig kan du utöka den röjda ytan. Öka sedan ljusbrunnen stegvis med några års mellanrum tills trädets ljusbetingelser är optimala. 
För varje frihuggning kan du ta bort allt mer vegetation. 
– Ibland räcker det med att glesa ur intillliggande träd, eller att topphugga eller stamkvista träden intill. Ringbarkning av stammar eller grenar på yngre träd är ett annat alternativ, säger Vikki.
Hur ofta och hur många gånger du röjer beror på vilket trädslag det är. Även avståndet till andra träd och hur länge det har varit igenväxt spelar in. Tre till fyra års mellanrum mellan röjningarna är en tumregel. 

– Står trädet mörkt eller torrt bör frihuggningen ske under en längre period. I varmt läge kan det behövas mer skugga på trädets sydsida i början. Var även försiktig om trädet kommer att utsättas mer för vind.
Håll sedan efter sly runt träden. Skaffa djur eller röj med jämna mellanrum. Betesdrift är bäst.
Och glöm inte att spara högstubbar!

TRÄDVÅRDSKOLA
Läs fler artiklar om trädvård

SKOGEN 11/2016

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb