VIDEO OCH TEXT

Brysselresa gav EU-insikter

2 februari Föreningen Skogen har nyligen varit i Bryssel. Det blev en mycket lärorik resa. Läs artikeln och se videon från vårt besök.

På bilden ser du vår generalsekreterare Johan Larsson tillsammans med Fanny-Pomme Langue generalsekreterare för CEPF, Confederation of European Forest Owners (Europeiska skogsägarförbundet).

Syftet med resan i mitten av januari var alltså både att lära sig mer om EU-politiken och hur lobbyorganisationer jobbar. Det är viktig för oss att få grepp om hur EU-institutionerna fungerar, aktuella lagförslag och att prata med de skogliga organisationerna i Bryssel. Det hjälper oss att prioritera vilka frågor vi ska driva i Föreningen Skogen och att se över möjligheter till samarbeten.

Det blev ett digert program med besök på kontoren för bland annat det europeiska skogsägarförbundet CEPF samt LRF, Skogsindustrierna och region Värmland. Vi pratade också med Sveriges skogsråd, tjänstemän i EU-kommissionen samt en EU-parlamentariker.

En oro som återkom från både intresseorganisationer och politiker var den över inställningen ”en storlek passar alla”. Med det åsyftas att EU-kommissionen förespråkar samma lösningar för alla länder, oavsett skogliga förutsättningar.

Det gäller exempelvis förslaget om skogsövervakningslag som kom i november. Kommissionen vill ha ett gemensamt övervakningssystem av hur skogarna sköts och mår. Det väcker frågor som: Hur ska informationen användas? Vilken måttstock ska definiera exempelvis höga naturvärden? Hur mycket kommer medlemsländerna ha att säga till om?

Hos det europeiska skogsägarförbundet CEPF, som representerar drygt 15 miljoner skogsägare i 22 medlemsländer, anser man att de många lagförslag som kommit med den senaste EU-kommissionen skapat olust. Fokus har legat på att skydda skog, medan osäkerheten om vad det egentligen innebär har varit stor. Det skapar oro och sänker motivationen hos skogsägarna, menar de.

– Vårt övergripande budskap till EU-kommissionen är: Stärk samarbetet med skogsägare och stöd vårt arbete. Lösningen med ”en storlek som ska passa alla” fungerar inte, sa Fanny-Pomme Langue, generalsekreterare hos CEPF.

Resan bjöd också på en ny insikt. Från flera håll nämndes att man skönjer en omsvängning hos EU-kommissionen. Fokus på att skydda skog har breddats med ett större intresse för bioekonomi. Träråvarans möjligheter börjar så smått återkomma på agendan. Nu är en ovanligt bra tid att lyfta de skogliga frågorna.

– Det finns en större lyhördhet. Att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyenbesöker Stockholm för att prata skog med Sveriges och Finlands statministrar är exempel på det, sa Sven Erik Hammar, ordförande för CEPF.

För Föreningen Skogen blev resan ytterligare ett bevis på hur viktigt det är att gå och rösta i valet till EU-parlamentet den 6 – 9 juni i sommar.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb