MASKININVESTERINGAR.

”Avtala innan”

11 december 2017 Skogsmaskinens prestandanivå brukar inte anges i köpeavtalet. Men det borde gå att förhandla fram, anser Anna Björk på Skogsentreprenörerna.

”Avtala innan”

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Anna Björk jobbar bland annat med köpeavtal för skogsmaskiner hos branschorganisationen Skogsentreprenörerna. Hon tycker att det vore rimligt att prestandanivå anges i avtalen.

–  Vi har inte stött på att just detta garanteras i köpekontrakten för skogsmaskiner, men sett att det förekommer i andra branscher. Det stärker att entreprenörerna skulle kunna förhandla in detta i sina avtal. Men då kommer förstås krav på entreprenören att maskinen hanteras korrekt, säger hon.

Det är ganska ovanligt att skogsentreprenörer hör av sig till sin branschorganisation för att de har problem med maskinköp.

–  Min uppfattning är att maskintillverkarna oftast löser problemen när de uppstår genom olika överenskommelser. Nackdelen är att det blir godtyckligt.

Det finns exempel på speciella krav i köpekontrakten, berättar Anna Björk.

– Jag har stött på att entreprenören förhandlat fram att man vid service och reparationer ska ha samma resekostnader till verkstaden som alla andra, trots att man befinner sig väldigt långt från den.

I dag regleras de allmänna bestämmelserna kring maskinköp i något som heter Maskin 03. Skogsentreprenörerna har, tillsammans med en jurist, tagit fram en checklista. 

Där påpekas att Maskin 03 ställer ganska begränsade krav på säljaren vid maskinfel. Köparen kan ”kräva att säljaren avhjälper felet”, men köparen har inte rätt till ersättning för den skada som felet orsakar. Någon stilleståndsersättning eller ersättning för utebliven vinst regleras alltså inte i de allmänna bestämmelserna, med undantag för om säljaren kan betraktas som grovt vårdslös.

Men att avtala om en möjlighet till skadestånd för exempelvis stillestånd går faktiskt. Det är en förhandlingsfråga, enligt Skogsentreprenörerna. ”Att kräva obegränsat ansvar av säljaren kanske inte är helt lätt. Men en beloppsbegränsning av det totala skadeståndsansvaret föreslås som en kompromiss i köpeavtalet”, skriver de i checklistan.

SKOGEN 11/2017

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb