Opinion

Fel att ange skogsfastighetspriser i kronor per kubikmeter

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Debatt. Från olika organisationer och företag får vi ett par gånger per år marknadsrapporter om prisutvecklingen på landets skogsfastigheter. Landet indelas i fem regioner där det genomsnittliga priset har räknats ut per kubikmeter virke på fastigheterna. Avsikten är att ge en bild av marknadsutvecklingen. Men det för med sig att de flesta använder sig av statistiken på ett helt felaktigt sätt. Måttet används som en prisinformation om enskilda fastigheters marknadsvärde. Det är helt fel.
Publicerad:

Hur räknar Skogsindustrierna ut sin klimatnytta?

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Debatt: I min hand har jag en skrift ”Produkter från skogen – ett hållbart val” , Skogsindustriernas hållbarhetsskrift för 2008-2009. Den trycktes våren 2010, således för drygt ett och ett halvt år sedan. Jag har läst den med intresse. En uppgift fångade särskilt mitt intresse.
Publicerad:

Sidor