Opinion

”Den svenska skogsbruksmodellen hotas”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Den svenska skogsbruksmodellen ”frihet under ansvar” är en framgångssaga som hotas när särintressen vill undandra skogsmark från långsiktigt brukande. Det hävdar träföretagaren och skogsägaren Karl Hedin tillsammans med företrädare för andra bolag inom sågverk och bygghandel i en debattartikel.
Publicerad:

"Bästa styrmedlet nämns inte”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT För en tid sedan presenterades 2016 års uppföljning av de 16 miljökvalitetsmålen som ska vara uppnådda 2020. Endast två av dem bedöms möjliga att uppnå. Men det starkaste styrmedlet av alla, skogsägarnas motivation, nämns överhuvudtaget inte, skriver Marianne Eriksson, styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Ta vara på skogens trippelnytta!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
klimat,skog
Foto: Södra
DEBATT Under det senaste året har atmosfärens koldioxidhalt nått nivån 400 ppm. Det visar långsiktiga mätningar på Hawaii. Forskarna är säkra på att detta är skadligt för jordens klimat. Det gäller att ta bort koldioxid ur atmosfären. Och här kan skogen göra trippelnytta! Det skriver företrädare för Södra i en debattartikel.
Publicerad:

”Nationell samling för fossilfritt stål”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
LKAB
Bergväggen förstärks i Malmberget. Foto: LKAB/Fredric Alm
DEBATT. Statliga Vattenfall har, trots klimatlarm, ökat utsläppen av koldioxid. De ligger högt på listan över Europas utsläppsjättar av klimatgaser. Det skrev Dagens Industri för en vecka sedan. I dag hävdar Vattenfall, SSAB och LKAB i en debattartikel att de vill ta ett ansvar för koldioxidfrågan. Samtidigt uppmanar de regeringen att stötta ”en nationell samling för en fossilfri stålindustri”.
Publicerad:

Politisk passivitet stoppar skogens möjligheter

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
DEBATT. Kommunerna kan använda sitt planmonopol till att styra mot trähus, och regeringen kan låta bli att skjuta biobaserade drivmedel i sank. På internationella skogsdagen menar Norrskogs företrädare att regering och kommuner bromsar utvecklingen av skogens möjligheter för klimatet och landet.
Publicerad:

”Fel fokus för flora- och faunafolket”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Biologisk mångfald ställs mot klimathänsyn. Men det förstnämnda är helt beroende av det sistnämnda, skriver debattören. På bilden en av de 300 blomflugsarter som finns i Sverige.
DEBATT. Den biologiska mångfaldens betydelse för ett hållbart samhälle nämns ständigt när vi pratar klimathänsyn. Naturligtvis ska vi vara rädda om våra arter, men hur långt ska vi gå? Det undrar Lars Christersson, professor och "produktionsnisse".
Publicerad:

"Vart tar integriteten vägen?"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Nu kan andra laserskanna din skog och få en uppfattning om virkesvolymen. Och dina avverkningsanmälningar finns lättillgängliga - för alla - på nätet. Vart tar skogsägarens integritet vägen i den tekniska utvecklingen? Det undrar Marianne Eriksson, LRF och styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Ohyggliga hyggen?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Att se på hygget som en lösryckt företeelse håller inte. Det är en fas i skogens kretslopp, inte ett konstant tillstånd för tid och evighet. Det skriver Marianne Eriksson, hemmahörande på LRF samt styrelseledamot i Föreningen Skogen. Hon nämner också vikten en god dialog mellan skogens olika verksamheter.
Publicerad:

Sidor