Opinion

”Metanol ger mersmak”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bye bye biodrivmedel från skogen!
Bilproducenten Geely tillverkar varje år 200 000 bilar i Kina som körs på ren metanol, skriver debattören.
DEBATT. Sten B Nilsson påstår i debattartikeln Bye, bye biofuels att det inom fordonsbranschen inte finns något som helst intresse för metanol. Men Kina, världens största producent av bilar, satsar i stor skala på metanol som ersättning för bensin. Det skriver Lena Eriksson Sonebrink, Värmlandsmetanol.
Publicerad:

Bye bye biodrivmedel från skogen!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogens vedfiber är för värdefull att användas till biodrivmedel, den passar bättre i andra tillämpningar, anser Sten B Nilssson.
DEBATT Biodrivmedel från ved är fel väg att gå för skogsnäringen. Det kommer inte att bli lönsamt för skogsindustrin eller tillföra något värde för skogsägaren. Däremot innehåller vedens komponenter och dess kemi höga värden för produktion av andra produkter, skriver professor Sten B Nilsson.
Publicerad:

”Vi tar självklart ansvar för naturvården”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Företrädare för skogsnäringen i Härjedalen och Jämtland gläds åt beslutet att pausa nyckelbiotopsinventeringarna. Foto: Per Ericsson, SKOGEN-bild.
DEBATT. Vi kommer självklart att fortsätta ta vårt ansvar för naturvården i Jämtland och Härjedalen. Och vi bidrar gärna med vår kunskap om nyckelbiotoper i regionala samverkansmöten. Det skriver representanter för skogsnäringen med anledning av att Skogsstyrelsen stoppat inventeringarna av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.
Publicerad:

Hur ser det ut på skogsnäringens dansgolv?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kanske kan skogsnäringen hoppa över varannan damernas och gå direkt på på demokratisk dans.
DEBATT I min dansanta ungdom rådde herravälde på dansgolvet. Åren gick och ”varannan damernas” infördes. Detta övergick så småningom i demokratisk dans - där vem som helst kan bjuda upp vem som helst. I vilken fas befinner sig skogsnäringen? Det undrar Föreningen Skogens styrelseledamot Marianne Eriksson.
Publicerad:

Flest kvinnliga företagare inom skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Stefan Örtenblad, SKOGEN-bild.
DEBATT Skog är störst bland kvinnors företagande. Ingen annan bransch engagerar så många kvinnliga företagare som skogen. Fyra av tio skogsägare i Sverige är kvinnor. För många är det okända fakta, skriver Mellanskogs ordförande Karin Perers.
Publicerad:

Kvinnor! Välkomna till skogen!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Volymbestämning av skogsbestånd på Gammelkroppa Skogsskola.
DEBATT Skogsbruk och skogsindustri är sedan länge ryggraden i den svenska ekonomin och finansierar vår välfärd. Dessutom omvandlar växande skog koldioxid till naturliga råvaror. Det är en bransch med stora möjligheter! Men för att göra verklighet av dem behöver vi nyttja Sveriges hela kompetens, inte bara halva, skriver Norrskogs vd Olov Söderström.
Publicerad:

”Flytta inte makten över skogen"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Just nu låter regeringen utreda ett system där miljöorganisationer ges rätt att överklaga markägares åtgärder i skogen. Det kallas för talerätt och det kanske låter bra. Men egentligen handlar det om att makten flyttas från riksdag till organisationer som inte behöver ta något ansvar för sina handlingar. Det skriver representanter för LRF i Skogsaktuellt.
Publicerad:

Vem har samhällsansvaret för alla i viltolyckor?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Viltutfodring med exempelvis sockerbetor orsakar en mängd problem, anser debattörerna. Foto: LE Carlsson, SKOGEN-bild.
DEBATT Kalmar län toppar statistiken i antal viltolyckor i landet. Hittills i år har det skett 3600 olyckor, redan 400 mer än förra rekordåret. Bara under ett dygn i november körde 49 personer på ett djur på vägarna. Flest olyckor sker i anslutning till stora utfodringsplatser för vilt utmed E22.
Publicerad:

Ställ inte miljö och människor mot varandra!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
DEBATT. Regeringen förbereder nu ett förslag till skatt på lastbilstansporter som gör det dyrare att bo, leva och driva företag där det saknas hamn eller järnväg. I de fyra nordligaste länen påverkar en sådan skatt utsläpp av växthusgaser – bara genom att verksamheter slås ut och människor tvingas flytta. Det skriver 12 företag och organisationer som enats kring vad de anser vara en ödesfråga för norra Sverige.
Publicerad:

”Det svenska skogsbruket påskyndar klimatproblemet”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
”Politisk inkonsekvens utan motstycke”
DEBATT Om vi avstår från att avverka skogen kommer den växa till och lagra koldioxid under många årtionden i Sverige. Matematiken är enkel: eftersom medelåldern i de svenska skogarna är kring 60 år, kan träden växa till länge innan inlagringen minskar. Det är precis det som behövs för att få ner koldioxidhalten i atmosfären snabbt, skriver David van der Spoul i en replik till Janne Skoglunds artikel.
Publicerad:

Sidor