Opinion

Vi kysser och slår ihjäl 

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
LEDARE. Skogsbrukare är som Kulneff. Om du gick i skolan på den tiden när man läste Fänrik Ståls sägner minns du honom säkert. Den ryske fienden och väldige krigaren: ”Han kysste och han slog ihjäl, med samma varma själ.” 
Publicerad:

”Makten över skogen förskjuts till EU”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.
Skogsindustrierna har reagerat starkt på dokument om bland annat en ny skogsstrategi som läckt från EU-kommissionen. De innebär en maktförskjutning från medlemsländerna till EU i frågor som rör hur skogen ska brukas och användas, anser vd Viveka Beckeman.
Publicerad:

”Enskild skogsägare ska inte bära kostnaden för artskydd”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tretåig hackspett. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Nej LRF, artskyddsutredningen säger inte att det är den enskilda markägaren som ensam ska ta ekonomiskt ansvar för att bevara naturvärden. Det skriver Daniel Bengtsson, Birdlife Sverige, i en slutreplik.
Publicerad:

”Artskydd ovärdigt en fungerande rättsstat”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Det borde löna sig att värna den biologiska mångfalden. Att låta markägaren stå för kostnaden för att avstå sin egen mark, enligt Birdlifes förslag, kan aldrig vara svaret i en fungerande rättsstat. Det skriver Magnus Kindbom, skogsdirektör, LRF Skogsägarna, i en replik.
Publicerad:

”Artskyddsutredningen är inte ett förbud mot skogsbruk”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. I drastiska utspel om artskyddsutredningen spelar LRF på en naturlig rädsla hos skogsägare för att förlora sin inkomst. I själva verket vill vi i Birdlife Sverige, som deltagit i utredningsarbetet, att den skogsägare som verkligen gynnar biologisk mångfald ska få stor ekonomisk vinning av det, skriver Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig.
Publicerad:

Sidor