Opinion

Med ny teknik kommer nya gränser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kolbotten, en lämning efter en kolmila. Foto: Wikimedia.
SKOGENdebatt. Föreningen Skogens generalsekreterare reflekterar över glädjande framgångsvågor av ny teknik. Och hur trist det kan vara att börja prata begränsningar. Men någon behöver ändå lyfta frågan: Hur många kolbottnar ska vi bevara?
Publicerad:

”Brist på plantörer – en gemensam utmaning”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsentreprenörerna kan inte ensamma lösa hela skogsbranschens utmaningar, menar Kolbjörn Kindströmer.
SKOGENdebatt. Planteringssäsongen står inför ett stort bemanningsproblem. För att klara det krävs gemensamma ansträngningar. Men från bolagskunderna är det tyst, skriver Skogsentreprenörernas ordförande Kolbjörn Kindströmer.
Publicerad:

"De flesta stigar i skogen har ännu inte trampats"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Mångbrukets bredd är bättre för miljön och företagets ekonomi, skriver debattörerna. Foto: Leif Öster.
SKOGENdebatt.  Det är viktigt att vi småskogsbrukare tänker nytt och utvecklar oss.  För de flesta stigar i skogen har ännu inte trampats. Och de stigarna leder inte till dagens ytterligheter som maximal avverkning eller ingen avverkning alls, skriver två företrädare för Föreningen Skogens Mångbruk.
Publicerad:

”Artskyddsregler måste gå att begripa”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Björktrast. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild - Azote library.
SKOGENdebatt. Skogsägare Wilhelm Dyrssen är tveksam till om beslutsfattare har tillräcklig kunskap för att skapa regelverk för artskyddet. Dessutom befarar han att den kanske viktigaste framgångsparametern glöms bort, nämligen att reglerna är begripliga och legitima för den som ska efterleva dem.
Publicerad:

”Visst har vi råd att skydda fåglarna”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det är bra att vi nu för första gången diskuterar det rimliga i ett skogsbruk som bedrivs mitt under häckningstiden, skriver debattören. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.
SKOGENdebatt. En samordnad kampanj har fått önskad effekt, nu ska regeringen ändra i artskyddsförordningen. Men detta är en obegriplig attack mot fåglarna  - som skogsnäringen visst har råd att skydda, anser jägmästare Peter Lindgren.
Publicerad:

"Dags för politisk uppbackning"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kolbjörn Kindströmer, ordförande i Skogsentreprenörerna.
SKOGENdebatt. Skogsentreprenörerna pressas hårt av bland annat chockhöjda bränslepriser. Det är dags för politiken att äntligen börja backa upp en näring i motvind, skriver Kolbjörn Kindströmer.
Publicerad:

”Det är nu vi ska kroka arm”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Det är lätt att tappa modet när man känner sig orättvist ifrågasatt. Men om vi krokar arm med varandra är mycket vunnet. Det skriver Föreningen Skogens generalsekreterare Johan Larsson.
Publicerad:

Efterlyses: En saklig debatt om skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kolbjörn Kindströmer.
SKOGENdebatt. I ett läge med en hårt infekterad debatt och polariseringar som vilar tungt på ideologi, tror jag det är viktigt att påminna om att Sverige är en skogsnation med helt andra förutsättningar än merparten övriga länder i Europa. Det skriver Skogsentreprenörernas vd Kolbjörn Kindströmer.
Publicerad:

"Svensk kompetens kan rädda globalt beskogningsprogram"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Mosaiklandskap av skyddad regnskog och produktionsskogar av eucalyptus.
SKOGENdebatt. Världens genom tidernas största beskogningsprogram hotas av ett totalt misslyckande. Sverige och svensk skogskompetens kan rädda programmet, skriver Anders Tosterud, jägmästare med lång erfarenhet av internationella skogsprojekt.
Publicerad:

Sidor