Opinion

”Bjud in till produktionsskogen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Johan Larsson, chefredaktör för tidningen SKOGEN.
LEDARE. Med temat Öppna skogen vill vi ta fasta på att det inte behöver finnas någon motsättning mellan att bedriva lönsam virkesproduktion och vara en välkomnande värd för olika skogsgäster, skriver Johan Larsson .
Publicerad:

SKA22 – behov av komplettering?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.
SKOGENdebatt. Vissa viktiga aspekter, som exempelvis industrins kostnader, beaktas inte i scenarierna i SKA22. Där förekommer också antaganden som inte styrks av existerande kunskap om hur skogssektorn fungerar. Det skriver forskare som samarbetat kring en analysmodell.
Publicerad:

”En stark regering behövs - för skogsbrukets skull"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.
SKOGENdebatt. Många är de som vill begränsa skogsbruket. Men ingen vill tala om hur bristen på skogsråvara ska hanteras. Nu krävs en stark regering som står upp för skogsbruket. Det behövs, för Sveriges och Europas skull, skriver Gunnar Palme, ordförande i Sveriges Jordägareförbund.
Publicerad:

”Skilj på prognos och scenario”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sten B Nilsson. Foto: Johan Lindstén.
SKOGENdebatt. I dag presenterar Skogsstyrelsen SKA 22, en rapport med scenarier över framtida avverkning och tillstånd i skogarna. Professor Sten B Nilsson ser allvarliga brister i den scenarioteknik som använts. Risken är, menar han, att politiska beslut tas på felaktiga grunder.
Publicerad:

"Önskvärt men tveksamt om Sverige får en ny skogspolitik"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Peter Lindgren vill se ett helt annat skogsbruk än dagens. På bilden ett kalhygge på gränsen Småland/Östergötland. Foto: Marcus Westberg Photography.
SKOGENdebatt. Vi har haft en socialdemokratisk regering som trots hård kritik fortsatt att stödja ett hänsynslöst skogsbruk. Sverige måste få en ny skogspolitik, skriver civiljägmästaren och konsulten Peter Lindgren.
Publicerad:

Sidor