Opinion

"Dags för politisk uppbackning"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kolbjörn Kindströmer, ordförande i Skogsentreprenörerna.
SKOGENdebatt. Skogsentreprenörerna pressas hårt av bland annat chockhöjda bränslepriser. Det är dags för politiken att äntligen börja backa upp en näring i motvind, skriver Kolbjörn Kindströmer.
Publicerad:

”Det är nu vi ska kroka arm”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Det är lätt att tappa modet när man känner sig orättvist ifrågasatt. Men om vi krokar arm med varandra är mycket vunnet. Det skriver Föreningen Skogens generalsekreterare Johan Larsson.
Publicerad:

Efterlyses: En saklig debatt om skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kolbjörn Kindströmer.
SKOGENdebatt. I ett läge med en hårt infekterad debatt och polariseringar som vilar tungt på ideologi, tror jag det är viktigt att påminna om att Sverige är en skogsnation med helt andra förutsättningar än merparten övriga länder i Europa. Det skriver Skogsentreprenörernas vd Kolbjörn Kindströmer.
Publicerad:

"Svensk kompetens kan rädda globalt beskogningsprogram"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Mosaiklandskap av skyddad regnskog och produktionsskogar av eucalyptus.
SKOGENdebatt. Världens genom tidernas största beskogningsprogram hotas av ett totalt misslyckande. Sverige och svensk skogskompetens kan rädda programmet, skriver Anders Tosterud, jägmästare med lång erfarenhet av internationella skogsprojekt.
Publicerad:

Ge älgen ett trasigt bestånd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Artikelförfattaren föreslår ett naturvårdsavtal med fastighetsägaren och att den i stort sett totalhavererade tallplanteringen upplåts till vinterbete åt vandringsälgarna. Foto: Le Carlsson.
SKOGENdebatt. Nöjda älgar kommer tillbaka och en redan betad planta kan ätas igen. Därför skulle det kunna vara en idé att avsätta områden i norr som redan är hårt betesdrabbade och låta bli att jaga just där. Då låter djuren förhoppningsvis intilliggande planteringar vara. Det föreslår fotografen och naturobservatören Le Carlsson.
Publicerad:

”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brist på maskinförare - eller brist på billig arbetskraft, undrar debattören. Foto: Thomas Adolfsén. SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
Publicerad:

"Skogsstyrelsen behöver inte definiera hyggesfritt"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Hyggesfritt skogsbruk är skogsbruk utan hyggen, skriver Jonas Jacobsson. Foto: Bo-Göran Backström, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen har i trassliga förklaringar försökt definiera vad hyggesfritt skogsbruk är. De borde låta bli. Låt istället Riksskogstaxeringen fortsätta med något som de har klarat i hundra år. Det skriver jägmästare Jonas Jacobsson i ett remissvar.
Publicerad:

2022 är det vår tur att synas i skogskalendrarna!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGENdebattt. Föreställ dig en skogsarbetare. Kanske förs tankarna till en virkesköpare, skogsägare eller maskinförare. Någon med motorsåg som fäller ett träd. Ställ dig sedan frågan: Hur många av dem föreställde du dig som kvinnor eller icke-binära? Det skriver ett par medlemmar i Nyks.
Publicerad:

Sidor