Opinion

”Vi måste räkna rätt om skogen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Skogen är en stöttepelare i svensk ekonomi. För att kunna ta stora beslut om den så måste vi börja beräkna skydd av skog på ett sätt som inte avviker internationellt, skriver tre socialdemokratiska riksdagsledamöter.
Publicerad:

”Skogsstyrelsen bör utöka sina kontroller”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brevskrivaren vill se kontroller av att stormfällt virke bortforslas. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Regeringen måste ge Skogsstyrelsen direktiv att utföra bättre kontroller och möjlighet att utdela bestraffningar mot skogsägare som inte sköter sig. Det skriver jägmästare Thomas Åkerblom i ett öppet brev.
Publicerad:

”Attityden mot skogsbruket måste ändras”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Skogsbruket får allt sämre lönsamhet samtidigt som pålagorna ökar och äganderätten inskränks. Hur kan beslutsfattare göra så mot en näring som är så viktig för Sverige? Ändra attityd!  Det säger Karin Brunsberg, praktiker i skogsbruket sedan 50 år.
Publicerad:

"Ta skogsdebatten i EU”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Är Sverige EU-omoget? Det antyder i alla fall Gunnar Wetterberg (genrebild).
Ett aktivt skogsbruk och mera trä borde höra till EU:s viktigaste verktyg i klimatpolitiken. Men då måste Sverige leverera väl underbyggd kunskap, skriver författaren och historikern Gunnar Wetterberg i Expressen.
Publicerad:

FSC: Vi välkomnar synpunkter och dialog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Lars M Johansson frågar om FSC Sverige har blivit en hemlig grupp för några få invalda. FSC Sverige är en medlemsdriven frivilligorganisation som strävar efter dialog och öppenhet, och vi vill gärna få fler medlemmar och användare, skriver styrelserepresentanter i en replik.
Publicerad:

”Skogsindustrin föröder svensk natur och våra barns framtid”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto Proselva/Peter Lindgren.
"Skogsindustrierna och politikerna uppvisar en brist på helhetssyn. Det är bråttom att rädda vår natur. Den siste november ska skogspolitiska utredningen lämna sitt betänkande", skriver Peter Lindgren på DN:s insändarsidor och ger förslag på åtgärder.
Publicerad:

Sidor