Svenska träd

Tall

Tall (Pinus sylvestris).
Virkesförråd: 1 316 milj m3sk.
Trädslagsandel: 39,2 % av Sveriges virkesförråd.
Invandrade från sydost för 12000 år sedan och är numera vårt, näst granen, vanligaste och viktigaste skogsträd.
Den uppvisar tydliga skillnader i utseende, bland annat mellan landsdelar.

Tall

Tall  (Pinus sylvestris)

  • Virkesförråd: 1 316 milj m3sk.
  • Trädslagsandel: 39,2 %.

▶ Tall bildade tillsammans med bl.a. asp och björk våra första egentliga skogar efter inlandsisens avsmältning. Är idag, näst efter granen, vårt vanligaste skogsträd.
▶ Växer normalt på torra till friska marker men också på torvmark. Stormfast tack vare pålrot.
▶ Blommar med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Är beroende av att bilda mykorrhiza (svamprot) med svampar, som hjälper träden att ta upp näringsämnen ur marken.
▶ Kan bli flera hundra år gammal. I skogsbruket avverkas tallen normalt vid 80-150 års ålder.
▶ Veden har en mörk och hartsrik kärna och gulvit splint.
▶ Utmärkt konstruktions- och snickerivirke. Historiskt det mest använda träslaget till byggnader och möbler.
▶ Används idag till bl.a. konstruktionsvirke, byggdelar, faner, pappersmassa och träfiberplattor.
▶ Tallen är en viktig livsmiljö för omkring 920 andra arter, varav 245 är rödlistade. Dessutom nyttjas trädslaget av ytterligare 530 arter.
▶ Fåglar som t.ex. större korsnäbb och tjäder är beroende av tallens kottar och barr. En insekt som kan skada tallen är märgborren som gnager på årsskotten.
▶ ”Strunt” kallades förr de färska, mycket C-vitaminrika årsskotten på tall som tidigare sägs ha använts för att förebygga skörbjugg.

Populära frågor i Frågelådan om tall
Sök bland frågor och svar om tall

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Tall som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb