Svenska träd

Sälg

Sälg (Salix caprea). Ett av de första trädslagen som vandrade in efter isavsmältningen för 12000 år sedan. Trivs bäst i ängsmarker, hagar och skogsbryn i soliga lägen.

Sälg

Sälg (Salix caprea)

  • Virkesförråd: 14,2 milj m3sk
  • Trädslagsandel: 0,4 %

▶ Sälgen hör, liksom asp, björk och rönn, till de tidiga invandrarna efter istiden. Är idag spridd över hela landet.
▶ Tillhör släktet Salix av vilka vi har många träd, buskar och ris i landet.
▶ Förekommer på de flesta marktyper. Ängsmarker, hagar och skogsbryn är vanliga växtplatser.
▶ Knoppfjället sprängs redan under vintern och de vithåriga blomaxen – ”videkissarna” – blir synliga långt före blomning.
▶ Blommar tidigt, ofta redan i april, på bar kvist. Är liksom andra salixarter s.k. tvåbyggare, med hon- och hanblommor på skilda plantor.
▶ Veden har en vitgul splint och en kärna som färsk är orange men mörknar efterhand till rödbruna färgtoner.
▶ Har stor ekologisk betydelse. Blad, blommor, knoppar, ved och bark är viktig näringskälla för många svampar, insekter och fjärilsarter. Ett exempel är videsvärmarens larver som äter av bladen.
▶ Sälgens blomning ger mycket pollen och nektar och är viktig för att våra pollinerande insekter ska överleva den kritiska våren. Gillas därför också av nyanlända insektsätande vårfåglar.
▶ Mer än 1300 arter av växter och djur använder sälgen eller andra viden som växtmiljö. Hälften av dem är specialiserade på att leva på just videna.
▶ Barken är rik på garvämnen och innehåller ämnet salicin, som har använts i medicinskt syfte.

Populära frågor i Frågelådan om sälg
Sök bland frågor och svar om sälg

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Sälg som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb