Svenska träd

Rönn

Rönn (Sorbus aucuparia). Invandrade tidigt efter inlandsisens avsmältning för 12000 år sedan. Utbrett djupgående rotsystem, är därför stormfast. Skjuter stubb- och rotskott.

Rönn

Rönn (Sorbus aucuparia)

  • Virkesförråd: 6,3 milj m3sk
  • Trädslagsandel: 0,2 %

▶ Rönnen hör, liksom asp, björk och sälg, till de tidiga invandrarna efter istiden. Är idag ett av våra mest spridda lövträd.
▶ Förekommer på nästan alla marktyper. Har ett djupt rotsystem och är därför stormfast.
▶ Kan anta både busk- och trädform men blir sällan något större träd, bl.a. beroende på att det betas av olika djurarter.
▶ Lövsprickning sker tidigt. Blommar med tvåkönade starkt doftande vita blommor i maj-juli, beroende på växtplats i landet.
▶ Fåglar sprider rönnens frön. Därför kan rönnar växa på ruiner och i grenklykorna på stora träd, så kallade flogrönnar. Förr ansågs dessa ha magiska krafter.
▶ Veden har rödaktig splint och en mörkare brunaktig kärna och är ganska seg och hård.
▶ Historiskt har rönnvirke använts ganska sparsamt men det sega virket kunde t.ex. användas till verktygsskaft och
trämekaniska detaljer.
▶ Idag är virket eftersökt av konsthantverkare och slöjdare. En annan klassisk användning är visselpipor på våren.
▶ Viktigt träd för djurlivet. Bark och kvistar är begärlig föda för hare, rådjur och älg. Rönnbären äts av många fåglar.
▶ Skriftlav (Graphis scripta), som växer på lövträd med slät bark, kan hittas på rönn.

Populära frågor i Frågelådan om rönn
Sök bland frågor och svar om rönn

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Rönn som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb