Svenska träd

Lind

Lind (Tilia cordata)
Ett vackert alle- och parkträd som invandrade från Danmark för 7500 år sedan.
Vår vanliga parklind är en korsning mellan skogslinden (T. cordata) och den sällsynta bohuslunden (T. platyphylla). Skogslinden kan bli ett mäktigt träd med grov stam och kraftig, lövrik krona. Linden räknas till de ädla lövträden.

Lind

Lind (Tilia cordata)

  • Virkesförråd: 1,5 milj m3sk
  • Trädslagsandel: 0,0 %

▶ I Sverige växer två arter av lindsläktet naturligt. Vanligast är skogslind (Tilia cordata). Bohuslind (Tilia platyphyllos)
växer bara på ett fåtal platser i norra Halland och Bohuslän.
▶ Vår vanliga, odlade parklind (Tilia x europaea) är en korsning mellan skogslind och bohuslind.
▶ Skogslinden är vanlig i södra och mellersta Sverige och trivs på leriga, näringsrika och väldränerade marker. Kan bli 20-25 m hög.
▶ Lövsprickningen infaller i början av maj och blomningen äger rum under högsommaren.
▶ Pollineras av insekter och de gulvita, nektarrika blommorna gillas av t.ex. bin.
▶ Veden är ljust gulvit utan synlig skillnad mellan splint och kärna. Virket har en påtagligt besk doft.
▶ Lämpar sig väl för sniderier och skulpturer. Många medeltida kyrkoskulpturer liksom regalskeppet Vasas skulpturer är snidade i bl.a. lind.
▶ Innerbarken har ett segt och tunt bastskikt som förr användes till bl.a. korgar, rep och mattor.
▶ Misteln parasiterar gärna på lind.
▶ En känd egenhet hos parklindar är den ofta stora förekomsten av bladlöss. Sommartid kan lössens exkrementer, ”honungsdagg”, falla över parkbänkar och parkerade bilar.

Populära frågor i Frågelådan om lind
Frågor om lind

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Lind som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb