Svenska träd

Hägg

Hägg (Prunus padus)
Invandrade efter inlandsisens avsmältning för 12000 år sedan.
Grunt utbrett rotsystem. Grenar som ligger mot marken är rotslående. Trivs bäst på fuktig basisk lerblandad sandmylla i halvskugga. Undviker utpräglat kalkrika marker; saknas därför på Öland och Gotland.

Hägg

Hägg (Prunus padus)

▶ Häggen växer i hela landet ända in i fjällbjörkregionen. I fjälltrakterna förekommer mest underarten nordhägg (ssp. borealis) som har håriga
bladundersidor.
▶ Trivs bäst på fuktiga och mullrika marker och växer ofta i lundar, lövängar och fuktiga skogar.
▶ Blir normalt en större buske eller ett mindre träd 5-15 m högt.
▶ Blommar normalt i mitten av maj, strax efter lövsprickningen, med vita, starkt doftande blommor i långa hängande klasar.
▶ De små svarta stenfrukterna mognar i juli och är populära bland fåglar.
▶ Veden har ljusgul splint med mörkare gulbrun kärna. Virket är relativt segt men ganska mjukt.
▶ Bark och färsk ved innehåller ämnet amygdalin som ger en stark lukt och bitter smak som ger häggen skydd mot betande djur.
▶ Angrips ofta av fjärilen häggspinnmal vars larver spinner in träden i silkesliknande väv och kaläter dem.
▶ Tiden mellan häggens och syrenens blomning är för många vårens höjdpunkt. Uttrycket ”mellan hägg och syren” brukar sättas samman med historien om en skomakare som satte en skylt på dörren med texten ”stängt mellan hägg och syren.”

Populära frågor i Frågelådan om hägg
Frågor om hägg

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Hägg som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb