Svenska träd

En

En (Juniperus communis)
Invandrade efter inlandsisens avsmältning för 12000 år sedan och är världens mest spridda barrväxt. Av 40-talet arter är endast en inhemsk i Sverige.
Har tämligen grunt rotsystem. Är anspråkslös vad gäller jordmån. Ljuskrävande, köld- och vindhärdig.

En

En (Juniperus communis)

▶ Enen – världens mest spridda barrväxt – invandrade till landet efter inlandsisens avsmältning. Av 40-talet existerande arter är endast en inhemsk i Sverige.
▶ Är anspråkslös vad gäller jordmån. Den växer långsamt och kan bli mycket gammal.
▶ Liksom hos övriga barrträd är han- och honblommor skilda åt. Den är dock tvåbyggare, d.v.s vissa träd har hanblom
och andra honblom.
▶ Enen ”ryker” i maj – juni när frömjölet sprids.
▶ Enbären, som egentligen är kottar, utvecklas efter två år till en mörkblå färg.
▶ Den doftrika veden är hård, seg och mycket hållbar med gul splint och brun kärna.
▶ Virket har företrädesvis använts till ölstånkor, smörbyttor och andra hushållsredskap. Inom konsthantverket används enen till exempelvis svarvarbeten och skulpturer.
▶ Enriset är begärligt för hare, älg och rådjur. Fåglar som orre och tjäder äter ”bären” och domherren fröna.
▶ Engallmyggan lägger sina ägg i barrknopparna, som ombildas för att omsluta myggans larver. Bildningarna kallas kikbär.

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om En som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb