Svenska träd

Ek (Skogsek)

Skogsek (Querqus robur), Stjälkek, Sommarek.
Virkesförråd: 37,6 milj m3sk (avser både bergsek och skogsek).
Trädslagsandel: 1,1 % (avser både bergsek och skogsek).
Invandrade för 9000 år sedan och fick under värmetiden stor spridning tillsammans med lind, alm och ask.

Ek (Skogsek)

Skogsek (Querqus robur), Stjälkek, Sommarek

▶ Skogseken (även kallad stjälkek eller sommarek) invandrade från söder vid början av värmetiden och bildade
vidsträckta skogar tillsammans med alm, lind och ask.
▶ Utvecklas bäst på mullrik, lerhaltig jord men växer också på bergiga, magra marker.
▶ Kraftig pålrot med grova sidorötter gör trädet mycket stormfast.
▶ Sen lövsprickning. Blommar med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Eken kan bli grövre än något annat inhemskt trädslag och mycket gammal – över 1000 år. I skogsbruket avverkas ek normalt vid 120-150 års ålder.
▶ Veden är hård och rötbeständig. Virket användes därför tidigt till bl.a. skeppsbyggnad. Under Sveriges stormaktstid var eken fridlyst och fick bara användas för kronans behov.
▶ Idag används ekvirke till bl.a. möbler, faner, golv och stängselstolpar.
▶ Ekarna hör till de trädslag som flest andra arter är beroende av. Det hänger ihop med att de kan bli så gamla och grova. Därmed kan de erbjuda många olika livsmiljöer för inte minst fjärilar och steklar. Ekarna är viktiga värdar för nästan 900 arter, varav nästan 300 rödlistade. Och ytterligare nästan 900 arter nyttjar dem.
▶ Ekollon är begärlig föda för djur som fåglar, möss, ekorrar, vildsvin och rådjur.
▶ Av stor betydelse för biologisk mångfald. En enda trädindivid kan hysa mängder av olika arter i hålrum, på bark, i ved och mulm.
▶ Allmänt är minst 1000 olika arter knutna till ek, varav många skalbaggar. Ekoxen, Europas största skalbagge, är en av de mest kända.

Populära frågor i Frågelådan om ek
Sök bland frågor och svar om ek

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Ek som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk på SkogsSverige

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb