Svenska träd

Bok

Bok (Fagus silvatica). Virkesförråd: 21,8 milj m3sk. Trädslagsandel: 0,6%. Invandrade i slutet av värmetiden från Danmark för 3500 år sedan. Växer bäst på mullrik, kalkhaltig, lerblandad moränmark med rörligt grundvatten.

Bok

Bok (Fagus silvatica)

▶ Invandrade sent till landet efter istiden under värmetidens slut.
▶ Bokskogar finns idag i Skåne, Blekinge och Halland. Norr därom finns spridda bestånd upp till Mälardalen.
▶ Boken nyttjas av över 1000 andra växter och djur. För 640 av dem är boken direkt viktig som miljö och 239 av arterna är rödlistade.
▶ Växer bäst på finjordsrik och kalkrik jord med god vattentillförsel, gärna i sluttningar i kuperad terräng. Därav smeknamnet ”sluttningarnas träd”.
▶ Blommar ungefär vid lövsprickning med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Blir normalt 15 – 40 m hög och runt 150 år gammal, men undantagsvis över 300 år. I skogsbruket skördas bok vid 100-120 års ålder.
▶ Veden är som färsk ljus med otydliga årsringar och är tung och hård men lättkluven. Har högt bränslevärde.
▶ Bokvirket suger inte till sig fett, luktar inte och avger inte smak. Här därför använts till hushållsartiklar.
▶ Virket kan lätt böjas genom ångbasning och har därför sedan 1800-talet använts till böjträstolar. Vid basning blir träet rödaktigt.
▶ Används idag till möbler och inredningar. Bokfaner till plywood och innerdörrar. Används också för pappermassa, järnvägsslipers och kölvirke för skeppsbyggnad.
▶ Bokollon är eftertraktad föda för många däggdjur och fåglar.

Sök bland frågor och svar om bok

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Bok som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb