Svenska träd

Björk (Vårtbjörk)

Vårtbjörk (Betula pendula)
Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk)
Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk) 
Invandrade från söder samtidigt med tallen för 12000 år sedan.

Björk (Vårtbjörk)

Vårtbjörk (Betula pendula)

▶ Finns i stort sett i hela Sverige utom i fjällskogarna och är ett ljusälskande pionjärträd.
▶ Trivs bäst på friska fastmarker med rörligt grundvatten, men växer också på torra, stenbundna marker.
▶ Blommar vid lövsprickning med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare). Har sitt namn av att de unga skotten är klädda med små hartsvårtor.
▶ Kan bli uppåt 300 år gammal och vanligen runt 25 m hög. I skogsbruket avverkas björk vid 60-80 års ålder.
▶ Björkarna i Sverige är också livsmiljö för 1600 andra arter, till exempel fjärilar, som på olika sätt lever i och av björkarna.
▶ På främst äldre träd förekommer utväxter, s.k. vrilar, som består av extremt växtvridna fibrer.
▶ Veden är gulvit till svagt gulbrun och saknar synlig kärna. Masurbjörk är en varietet som växer långsamt och bildar knotig stamform och vars virke är eftertraktat.
▶ Virket har historiskt använts till bl.a. möbler, husgeråd, verktyg och skidor. På 1700-1800-talet brändes björk till pottaska för färgning, rengöring och som beståndsdel i glastillverkning.
▶ Används idag till möbler, inredning och som råvara till pappersmassa och textilmassa.
▶ Björkens förna spelar stor roll som markförbättrare. Äldre, döende och döda björkar är viktiga för vedlevande insekter och hackspettar. Björkknopp och hänge är begärlig vinterföda för t.ex. orre.

Populära frågor i Frågelådan om björk
Vad innehåller björksav? 
Kan man köpa björksav någonstans?
Fler frågor och svar om björk

Nyfiken på hur björksav smakar?
Övning från Skogen i Skolan för årskurs 1-9 om tappning av björksav

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Vårtbjörk som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb