Svenska träd

Björk (Glasbjörk)

Glasbjörk (Betula pubescens)
Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk) 
​Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk) 
Var det första träd som invandrade i spåren av den smältande inlandsisen för 12000 år sedan och bildar nu trädgräns i de skandinaviska fjällen.
Växer bra på fuktiga marker.
Har ett flackt ytligt rotsystem.

Björk (Glasbjörk)

Glasbjörk (Betula pubescens)

▶ Glasbjörken invandrade efter istiden som första trädslag till Sverige söderifrån. Finns idag i hela landet.
▶ Utvecklas bäst på frisk mark men trivs också bra på fuktig och våt mark, till skillnad från vårtbjörken.
▶ Skiljs från vårtbjörken bl.a. på sitt rakare och styvare växtsätt, håriga årsskott, rundade och enkelt sågtandade blad.
▶ Blommar med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Mindre än vårtbjörken. Når sällan över 20 m höjd och 100 års ålder i södra Sverige. Kan bli över 200 år i övre Norrland. Avverkas i skogsbruket normalt vid 60-80 års ålder.
▶ Veden är ljus och mer rakfibrig än vårtbjörkens och därför lättare att bearbeta.
▶ Glasbjörk användes tidigt inom möbelindustrin till skiktlimmade konstruktioner. Massivträ och faner används idag till ljusa möbler, inredningar och innerdörrar. Används också som råvara i massaindustrin.
▶ Ofta syns på äldre glasbjörkar s.k. häxkvastar som är extremt förväxta kvistar vars växtform orsakas av svampangrepp. Svampar som björkticka syns också ofta på björkens stam.
▶ Blad, knoppar och småkvistar är omtyckt föda av älg, rådjur och hjort.
▶ Björkarna i Sverige är också ”värdar” för 1600 andra arter, inte minst fjärilar, som på olika sätt lever i och av björkarna.

Populära frågor i Frågelådan om björk
Vad innehåller björksav?
Kan man köpa björksav någonstans?
Fler frågor och svar om björk

Nyfiken på hur björksav smakar?
Övning från Skogen i Skolan för årskurs 1-9 om tappning av björksav

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Glasbjörk som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb