Svenska träd

Asp

Asp (Populus tremula)
Virkesförråd: 53,7 milj m3sk
Trädslagsandel: 1,6 %
Var bland de första lövträden som invandrade söderifrån efter isens avsmältning för 12000 år sedan.

Asp

Asp (Populus tremula)

▶ Aspen hörde till de tidigaste invandrarna till Sverige i slutet av istiden. Förekommer idag i hela landet och är näst efter björken vårt vanligaste lövträdslag.
▶ Ljuskrävande och snabbväxande träd. Växer på all slags mark men bäst på bördiga och luckra marker.
▶ Blommar i mars-april, före lövsprickning. Blommorna är enkönade och hon- och hanhängen sitter på skilda träd.
▶ Blir lätt rötskadad och därför sällan över 100 år gammal. P.g.a. sin förmåga att föröka sig genom rotskott kan en och samma aspklon dock bli flera hundra år gammal. I skogsbruket avverkas aspen normalt vid 50-70 års ålder.
▶ Veden är ljus, lätt och mjuk. Har låg egenvikt och har därför förr använts för lätta konstruktioner som ok och proteser.
▶ Används idag i liten omfattning, mest i tillverkning av pappersmassa och till tändstickor. Aspfaner har på senare tid använts som ytskikt på innerdörrar som ett alternativ till regnskogsträ.
▶ Viktig som foder för växtätande däggdjur. En av bäverns favoriter. Används som boträd av hackspettar och andra hålbyggande fåglar. Har stor betydelse för insekter och annat lägre djurliv.
▶ 200 andra arter i Sverige – till exempel skalbaggar – är specialiserade på att leva på aspar. Men ytterligare 1300 arter lever på och i aspen och de närbesläktade poplarna.
▶ Asplöven med sina långa, platta skaft darrar vid minsta vindpust. Därav uttrycket ”darra som ett asplöv”.

Populära frågor i Frågelådan om asp
Sök bland frågor och svar om asp

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Asp som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb