Svenska träd

Ask

Ask (Fraxinus excelsior)
Virkesförråd: 4,9 milj m3sk
Trädslagsandel: 0,1 %
Invandrade i början av värmetiden för 8000 år sedan.

Ask

Ask (Fraxinus excelsior)

▶ Invandrade till landet efter istiden tillsammans med andra s.k. ädla lövträd under värmetiden. Växer idag naturligt upp till Värmland och Gästrikland.
▶ Ett av våra mest näringskrävande inhemska trädslag. Växer bäst på djupa och väldränerade mulljordar.
▶ Blommar på bar kvist före lövsprickning. Har både dubbelkönade och enkelkönade blommor. Frukterna är vingade nötter som sitter kvar långt in på vintern.
▶ Lövsprickningen sker sent (skiftet maj – juni) och bladfällningen relativt tidigt (slutet aug – sept). Förr var ask ett viktigt lövtäktsträd som hamlades för djurfoder.
▶ Högväxt träd – kan nå en höjd av 35 m.
▶ Veden är hård och seg med gulaktig splint och ljusbrun kärna.
▶ Virket har historiskt använts till t.ex. hjul, räfskammar, verktygsskaft och skidor. Används idag till t.ex. parkettgolv, sportredskap och verktygsskaft. Massivt trä och faner används till möbler, inredningar och innerdörrar.
▶ Viktig för biologisk mångfald – askpraktbagge, askvårtlav och askticka är exempel på hotade arter som är beroende av ask.
▶ Askskottsjukan har på senare år lokalt blivit ett betydande hot mot asken.
▶ Asken förknippas med världsträdet Yggdrasil i den fornnordiska mytologin.

Populära frågor i Frågelådan om ask
Sök bland frågor och svar om ask

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Ask som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog
Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb