Svenska träd

Al (Gråal)

Gråal (Alnus incana)
Virkesförråd i Sverige: 49,6 miljoner m3sk (kubikmeter stamved inklusive bark) (avser både gråal och klibbal)
​Trädslagsandel: 1,5 % (avser både gråal och klibbal).

Al (Gråal)

Gråal (Alnus incana)

▶ Invandrade relativt tidigt från öster eller från nordöst och fanns redan under värmetiden allmänt i Svealand och Norrland. Växer idag främst i norra och mellersta Sverige.
▶ Bildar t.ex. karakteristiska strandskogar på landvinningsmark vid Bottenhavet.
▶ Föredrar, till skillnad från klibbalen, friska och väldränerade marker men kan också växa på torra sandmarker.
▶ Blommar tidigt på bar kvist med hon- och hanblommor på samma trädindivid (s.k. sambyggare).
▶ Med hjälp av knölar på rötterna, som är genomvävda av en strålsvamp, kan alen ta upp kväve från luften.
▶ Kan i Norrland bli uppåt 200 år gammal. Blir sällan högre än 20 m.
▶ Veden får efter avverkning en orangeröd färg som bleknar med tiden. Veden är mjuk och lätt att klyva och bearbeta. Gråalen är ofta kvistig och krokig och lämpar sig därför bäst för mindre föremål som slöjdalster, leksaker och träskor.
▶ Inom skogsbruket nyttjas gråal ibland som skärmträd vid odling av känsliga trädslag.
▶ Alkottar ger föda åt fåglar som mesar och siskor. Träden är livsmiljö för många andra växter och djur. Omkring 110 arter är specialiserade på alar.
▶ Artnamnet incana är en förstärkning av latinets canus (grå) och syftar på barkens färg.

Populära frågor i Frågelådan om gråal
Sök bland frågor och svar om gråal

Faktablad som du kan skriva ut
Ladda ner info-blad om Gråal som pdf-dokument som du kan skriva ut.

Testa dina kunskaper om svenska träd
Vad vet du om våra svenska träd? Testa dina kunskaper i vårt kluriga quiz!

Lär dig mer om skog

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb