Vedens kemiska sammansättning

Cellerna innehåller vanligen levande protoplasma och cellsaft. Där finner man även produkter från ämnesomsättningen som stärkelse, fett, polysackarider, harts, garvsyra m.m. De två sistnämnda produkterna har antiseptiska egenskaper och bidrar till att förhindra svampangrepp.

Cellulosafibern är ihålig och fiberväggen består av flera lager som är uppbyggda av fibriller, se figuren ovan. Dessa är tunna trådar, som är anordnade i vinkel mot fiberns längdaxel. Vinkeln har betydelse för fiberns styrka och den kan variera med vedslag och beroende på var i stammen fibern sitter. Ligninet som bäddar in fibrerna bildar mittlamellen.

Fibermodellen på bilden ovan har felaktigheter enligt enligt professor Tomas Nilsson Institutionen för trävetenskap, SLU har fiberväggen ”korsande fibriller i S1 (den yttre delen av S2). Fibrillerna i S1 löper i ett skikt nästan vinkelrätt mot fiberaxeln”.
Bilden får dock stå kvar för att visa principen.

Cellväggarna i en barrvedscell består huvudsakligen av:

  • cellulosa (40-50%)
  • hemicellulosa (20-35%)
  • lignin (15-35%)
  • och en mindre mängd extraktivämnen som hartser och fetter (2-10%).

Stamveden i tall består av följande huvudkomponenter:

  • cellulosa (45%)
  • hemicellulosa (20%)
  • lignin (28%)
  • extraktivämnen (6%).

Cellulosa består av långa kedjor av glykosmolekyler. Hemicellulosor består av olika sockerarter (bl a glykos, xylos och mannos) och bildar kortare, förgrenade kedjor.

Lignin är en högmolekylär amorf med komplicerad struktur. Den är termoplastisk, d.v.s. hård i kallt tillstånd men mjuknar vid uppvärmning. När cellerna förvedas lagras lignin i cellväggarna. Cellernafår en styvare struktur vilket höjer tryckhållfastheten.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb