Var och hur man hittar fina furor

Furuskog

De egenskaper som en tall som ska användas till specialändamål och snickerier bör ha är främst dessa:

  • täta och jämna årsringar
  • hög kärnvedsandel
  • ålder över 100 år

Helst ska stammen vara så rak och kvistfri som möjligt. Att kunna se på en stående tall om den uppfyller dessa krav är inte svårt. Trädet skall ha slutat sin tillväxt i höjdled (det här ser man på toppen av trädet). Vidare kan man se om skorpbarken är tjock och fårad. Glansbarken skall vara spindelvävsliknande.

Virket kan vara växtvridet, på gamla träd ofta åt höger eller medsols. Detta inverkar negativt när virket ska användas, men är svårt att bedöma vid en okulär besiktning.

Växtplatsen har också betydelse för hur tallen har utvecklats. Växtplatsen bör vara så karg som möjligt med grov jordmån. Det kan finnas tallar på bättre växtplatser som ser bra ut, men de kan ofta periodvis ha växt snabbare beroende på hur beståndet runt omkring dem sett ut. Efter hårda röjningar och gallringar på en lite bättre mark ökar diametertillväxten betydligt på de kvarstående träden Detta gör att årsringstjockleken kan variera betydligt vilket nedsätter kvaliteten.

Om tallen innehåller tjurved eller är mycket växtvridet blir virket svårare att bearbeta och torka.

Nedanstående kan beaktas när man söker efter högkvalitativa timmertallar:

  • Träden ska växa på karg mark eller på höjder och åsar, gärna i tätt bestånd
  • Nordsluttningar anses ge bättre virke
  • Trädet ska vara gammalt och längdtillväxten skall ha avstannat
  • Röta eller andra sjukdomar får ej förekomma
  • Skorpbarken ska vara tjock och fårad
  • Helst ska trädet vara rakt och kvistfritt
  • Undvik träd med grova och frodiga kvistar. Det kännetecknar tjock splintved

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb