Sågverk & träindustri i Sverige

Sågverk & träindustrin i Sverige

Man kan säga att den svenska sågverksbranschen består av två huvudkategorier av sågverk. Dels sågverk som ingår i större skogsindustrikoncerner (som t.ex. SCA, Södra och Holmen) som producerar trävaror i kombination med produktion av massa och papper och andra produkter. Dels av privata köpsågverk som inte är knutna till annan skogsindustri, som köper sin råvara på virkesmarknaden och som har produktion av trävaror som sin huvudaffär. 

De privata köpsågverken samverkar i tre regionala branschorganisationer (som i sin tur samverkar genom Sågverkens Riksförbund på riksplanet):  

SÅGAB – branschorganisation för privata köpsågverk i Norrland
Sågverken Mellansverige – branschorganisation för privata köpsågverk i Mellansverige
Såg i Syd – branschorganisation för privata köpsågverk i södra Sverige

Trä- och möbelföretagen (TMF)

Bransch och arbetsgivarorganisation för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige.

Sveriges Småsågares Riksförbund (SSRF) eller ”Småsågarna”

En ideell förening för alla som är intresserade av småskalig träförädling.

Här har vi samlat länkar där du hittar information om sågverk och träindustriföretag i Sverige samt statistik över produktion, export och import av trävaror.

Skogsindustriernas medlemsföretag

Skogsstyrelsen samlar bl.a. statistik om lagervolymer av barrsågtimmer, massaved och flis.

Till Skogsstyrelsens statistik

Skogsindustriernas statistik över ämnesområdet sågverksindustrin

TMF (Trä och möbelföretagen) 

Sammanställer statistik om den svenska trä- och möbelindustrin inriktad på byggande och boende och visar siffror för produktion, export och import för bl.a. trähus, möbler, dörrar, fönster, trägolv, trätrappor och träkomponenter 

Här kan du ta del av nyheter från träindustrin

Woodnet.se 

Webbplats från NTT som är ett centrum för nyheter om nordisk träindustri

Tidningen trä 

Gratistidning från Svenskt Trä som bevakar träarkitektur i Sverige och världen

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb