Internationellt

Produktion och användning av trävaror i världen

Ungefär hälften av det virke som avverkas för industriella ändamål globalt används till produktion av sågade trävaror. De tre största producenterna av sågade trävaror i världen (räknat i produktionsvolym) är alla baserade i Nordamerika. 

När det gäller byggande i trä ser traditionen olika ut i olika länder. Bostadshus i trä förekommer idag, förutom i norra Europa, främst i USA, Kanada, Japan, Australien och delar av Sydostasien. Modernt trähusbyggande har utvecklats mycket under senare tid och fördelarna med trä som byggmaterial, bland annat av klimatskäl, börjar få genomslag även globalt.  

När man pratar om global träanvändning kan man dock komma ihåg att runt hälften av den vedfiber som skördas i världen används för icke-industriella ändamål, som brännved. Trä är fortfarande den huvudsakliga energikällan för en stor andel av världens befolkning. 

Svenskt trä efterfrågas

Svenskt trä efterfrågas internationellt. Sverige räknas som den största exportören av sågade trävaror i Europa och den tredje största i världen efter Kanada och Ryssland. 

Branschorganisationen Svenskt Trä marknadsför trä och träprodukter på marknader av särskilt intresse för medlemsföretagen i Sverige. Basen för all marknadsföring är det svenska, hållbara skogsbruket.

Läs mer om vad Svenskt Trä gör internationellt 

Här har vi samlat några länkar till sammanslutningar för träindustrin i Europa och Nordamerika där du kan söka mer information samt källor för information om den globala trävarumarknaden.

CEI-Bois (the European Confederation of woodworking industries)

Ett samarbetsorgan för den europeiska träindustrin med säte i Bryssel

woodworkingnetwork.com hittar du sammanslutningar för olika sektorer av träindustrin i Nordamerika (USA och Kanada) 

UNECE/FAO

Sammanställer varje år en översikt över den globala marknaden för skogsindustriprodukter, bland annat för sågade trävaror och träskivor (UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review)

Sök sågverk i världen

The Sawmill Database är en databas där du kan söka efter information om sågverk världen över.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb