Fakta om trä

Fakta om träd

Trä – ett hållbart material

Trä är ett naturligt, hållbart och återvinningsbart material. Det är ett av våra viktigaste byggmaterial och har sedan länge en självklar plats i våra hem och trädgårdar i form av golv, lister, panel, fönsterbågar, trallvirke och staket, för att bara nämna några användningsområden.

Alla träslag har olika egenskaper som människor under långa tider har känt till och använt för olika syften. Idag är gran det dominerande träslaget för byggande och konstruktion. Till snickerier används av tradition huvudsakligen furu men även gran och olika lövträslag. 

”Varför trä?”

Bland alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart, ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Det finns många goda anledningar att välja trä. Anledningarna beskriver intresseorganiationen Svenskt Trä ytterligare så här:

  • Den låga vikten – för grundläggning, hantering och byggtekniken.
  • Flexibiliteten – möjligheten att hantera materialet med lätta bearbetningsverktyg, möjligheten att i efterhand göra ändringar i byggnaden.
  • Seriestorleken – korta serier och små projekt blir billigare med trä som stommaterial genom den enkla produktionsmetoden och det lätta materialet.
  • Vid industriellt byggande erhålls ytterligare kostnadsbesparingar och totalekonomiskt ger flexibiliteten, den låga vikten och den snabba slutmonteringen en ekonomi som får allt fler byggherrar att välja trä även för större byggprojekt.
  • Genom att trä är ett förnybart material som växer genom fotosyntesen som innebär att koldioxid tas upp från atmosfären finns många miljöfördelar. Träbyggande motverkar växthuseffekten, innebär inget förbrukande av ändliga råvaror samt reducerar vår energianvändning.
  • Vinterbygge – träets egenskaper förblir oförändrade i minusgrader, fuktproblemen minskar eftersom mögel och röta inte uppstår i temperaturer under +5° C.
  • Brandfördelar – trä brinner visserligen men funktionen och egenskaperna är oförändrade innanför pyrolyszonen. Inbränningshastigheten är väl känd – detta utnyttjas vid branddimensioneringen.
  • Trä är idag ett vetenskapligt väl kartlagt material avseende fukt och tydliga riktlinjer finns för användningen som när de följs undanröjer risker.

Här kan du klicka dig vidare till fakta om trä: om användningsområden för olika träslag, lite om sågning av virke och hur virkestorkning går till. Du kan också fördjupa dig i barrvedens uppbyggnad och kemiska sammansättning.  

Användning av olika träslag
Sågning av virke
Torkning av virke
Vedens uppbyggnad

I Träguiden.se från Svenskt Trä kan du läsa ännu mer om träets uppbyggnad och egenskaper och om träbaserade produkter.

Hos Träcentrum hittar du information om våra vanligaste lövträslag.

Vill du fördjupa dig ännu mer i materialet trä? Här är förslag på två läroböcker:

”Träkunskap” av Endel Saarman. Sveriges Skogsindustriförbund, Markaryd, 1992 (ISBN 91-7322-726-9)

”Känn igen trä – lärobok om träslag i Norden” av Roland Hörnfeldt. Infoskog-Inforest, Garpenberg, 1998 (ISBN 91-973221-2-1) 

 

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb