Sulfitmassaprocessen

De flesta sulfitmassafabrikerna har magnesium som bas vid kokningen, magnefitmassakokning. Bara en svensk fabrik använder natrium och en kalcium.

I de svenska sulfitmassakokerierna har man satsvisa kokare. Kokarutrustningarna är ungefär desamma som i sulfatmassakokerierna.

Vid kokning av magnesiumsulfitmassa används magnesiumbisulfit (Mg(HSO3)2) som verksam kemikalie i koksyran och pH-värdet är omkring 4,0. Kokningsförloppet (temperatur, tryck, koktid) är i stort sett detsamma som vid sulfatkokning.

Massan tvättas och silas och returluten går till indunstning. Vid sulfitmassakokning blir mer av hartset kvar i massan än vid sulfatmassakokning. En metod för att avlägsna hartset är att massan knådas (frotteras) i en speciell skruvpress, så att det friläggs och kan tvättas ut. Filtratet surgörs sedan varvid hartset faller ut som flockar och avskiljs i en flotationsanläggning. Silar kan också användas för att ta bort hartsrika korta fibrer (nollfibrer).

Kemikalieåtervinning. Sulfitluten från magnefitmassakokningen går inte att indunsta till högre torrhalt än cirka 60 procent. Vid högre torrhalt ökar lutens viskositet snabbt och den blir trögflytande. Sulfitluten ger också lätt beläggningar på effekternas värmeytor. Dessa är därför vanligen av lamelltyp eftersom plana ytor ger sämre fäste för beläggningar än tuber.

Man brukar också ha en reservapparat som ”står på tvättning” och kan kopplas in då någon annan behöver tas ut för rengöring.

Kemikalieåtervinning och koksyraberedning

I figur 12 visas kemikalieåtervinning och koksyraberedning med magnesiumsulfit. Den indunstade luten bränns i en ångpanna. Förbränningsprodukterna är magnesiumoxid (MgO) och svaveldioxid (SO2). Magnesiumoxiden följer med i rökgasen som flygaska. Askan avskiljs i elektrofilter. Därefter slammas den upp i kalls vatten och tvättas på ett annat filter för att ta bort lösliga ämnen som inte hör till processen.

Filterkakan slammas på nytt upp, nu i varmvatten, och leds genom ett antal seriekopplade reaktionstankar. Där ombildas magnesiumoxiden till magnesiumhydroxid (Mg(OH)2).

Hydroxidslammet pumpas in i en serie rökgasskrubbrar. I dessa reagerar svaveldioxiden i rökgasen med magnesiumhydroxiden och det bildas magnesiumbisulfit. Reaktionen går bättre om temperaturen är låg.

Det första skrubbersteget fungerar därför som ett kylsteg. Efter skrubbrarna har man fått ny koksyra som renas på olika sätt innan den går till kokeriet.

Kemikalieförluster i processen ersätts med magnesiumoxid och svaveldioxid.

Källa: Jirvall, Nils (red.) (1995). Miljöinfo från Skogsindustrierna. Stockholm, Media express.

Veden och fibern
Mekanisk massa
Kemisk massa
Sulfitmassaprocessen
Sulfatmassaprocessen
Sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning
Nya processer ger lägre utsläpp
Returpappersmassa
Papperstillverkning

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb