Räkna själv på skogen

Räkna själv på skogen

Här finner du beräkningsverktyg och omräkningstal med vars hjälp du själv kan räkna på skogen. Du kan göra egna överslagsberäkningar av till exempel virkesförråd i ett bestånd, volym på enskilda träd, kostnader och prestationer i gallring och slutavverkning och hitta länkar till programvara för planering av skogsbruk. Här finns också förklaringar till olika mått som används i skogsbruket och omräkningstal för dessa. 

Beräknings- och planeringsverktyg

Skogskunskap (tidigare Kunskap Direkt) (Skogforsk m.fl.) innehåller ett antal verktyg där du kan räkna på skogen och effekter av olika åtgärder i skogen. Till exempel:

Beräkna virkesförrådet i bestånd
Beräkna volymen på ett enskilt träd
Räkna på kostnader och prestationer i gallring
Räkna på kostnader och prestationer i slutavverkning

Heurekasystemet – en programserie utvecklad på SLU som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser av virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring.

Heurekasystemet för skoglig planering

Riksskogstaxeringens TaxWebb
Här kan du ställa samman användaranpassade tabeller och diagram från Riksskogstaxeringens statistik.

Mått och omräkningstal

Skogskubikmeter, kubikmeter under bark och på bark, stjälpt mått eller travat. Virkesterminologin innehåller en del olika mått. Här får du förklaringar liksom omräkningstal för de vanligast förekommande måtten:  

Olika kubikmetrar inom skogsbruk
Omföringstabell för vanliga kubikmetermått i skogen
Läs om hur biobränslevolym räknas om till energimått
Vad väger virke?

Utvecklare av skogliga datorprogram

ESRI Sweden (GIS specialist)

Forestman

PC skog

Sokigo
 

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb