Pottaska – viktig skogsprodukt på sin tid

Vad är pottaska?
Urlakad lövträaska innehåller kaliumkarbonat K2CO3. Namnet pottaska kommer ifrån att man långt tillbaka använde lerpottor när man skulle laka ur träaskan.

Pottaska användes vid tillverkning av såpa, glas, krut, färgämnen och läkemedel och gav för utmarksbönderna ett välkommet tillskott i kassan, lönsammare än tjärbränningen. Pottaska ska ha använts redan av egyptierna 1000 f. Kr. vid tillverkning av glas. Det är också ett mycket gammalt rengöringsmedel och betmedel vid växtfärgning.

Aristoteles berättar om dess framställning på 500-talet f Kr – det användes som avfettande medel vid valkning, d.v.s. den process då man stärker och ger appretyr åt textilier. Under mededeltiden var pottaskan en viktig östeuropeisk exportartikel till Holland och England, där man använde den för att tvätta ull.

Tillverkningen i Sverige spelade lokalt en ekonomiskt viktig roll för bönderna, men påverkade skogen genom mycket stora uttag av lövträd.

För den som vill läsa mer, se t.ex. en uppsatsen Pottaskebränning som utmarksnäring i norra Sverige av Östlund, L. 1995. I boken : Tjära, barkbröd och vildhonung – utmarkens människor och mångsidiga resurser, Liljewall, B, Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria nr 9. Nordiska museet. Stockholm. Här kan du läsa ännu mer om pottaska för rengöring om du vill.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb